Ziua a XXV-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Nazaret, simbol și realitate a împărăției FIATULUI Divin. Viața ascunsă. Ea este Păstrătoarea, Izvorul și Canalul veșnic

Sufletul către Suverana lui Regină: Mamă preadulce, iată-mă din nou pe genunchii tăi materni, unde te găsesc împreună cu [drăguțul] copilaș Isus, iar tu, dezmierdându-L, Îi spui povestea ta de iubire, iar Isus ți-o spune pe a Sa. Oh, cât este de frumos să-i găsești pe Isus și pe Mama, vorbind amândoi, iar răbufnirea lor de iubire este atât de mare, încât rămân înmărmuriți; Mama și Fiul sunt reciproc fermecați. Mamă sfântă, să nu mă dați la o parte, ci țineți-mă împreună cu voi, pentru ca ascultând ceea ce spuneți, să învăț să vă iubesc și să fac mereu Preasfânta Voință a lui Dumnezeu.

Lecția Reginei Cerului: Fiică preaiubită, oh, cât te-am așteptat pentru a continua lecțiile mele despre împărăția pe care FIATUL Suprem o extindea tot mai mult în mine. Deci, trebuie să știi că micuța casă din Nazaret era un paradis pentru Mama ta, pentru dragul și blândul Isus și pentru Sfântul Iosif. Dragul meu Fiu, fiind Cuvântul Veșnic, deținea în sinea Lui, Voința Divină, prin virtutea proprie, iar în acea mică Umanitate, locuiau mări imense de lumină, sfințenie, bucurie și frumuseți infinite. Eu dețineam prin har Vrerea Divină dar, cu toate că nu puteam să îmbrățișez imensitatea precum iubitul Isus, El fiind Dumnezeu și Om, iar Eu fiind doar creatura Sa finită, FIATUL Divin m-a umplut atât de mult, încât a format mările Sale de lumină, sfințenie, iubire, frumusețe și fericire și era atât de mare lumina, iubirea și tot ce putea să dețină Vrerea Divină care ieșea de la Noi, încât Sfântul Iosif rămânea eclipsat, copleșit și trăia din reflexiile noastre.

Dragă fiică, în această casă din Nazaret, împărăția Voinței Divine era în toată plinătatea Ei. Fiecare mic act de-al nostru, adică: munca, aprinderea focului, pregătirea mâncării erau toate însuflețite de Vrerea Supremă și formate prin fermitatea sfințeniei iubirii pure. Deci, de la cel mai mic până la cel mai mare act de-al nostru se nășteau bucurii, fericiri și beatitudini imense, iar noi rămâneam atât de copleșiți, încât ne simțeam ca sub o ploaie abundentă de noi bucurii și mulțumiri de nedescris. Fiica mea, trebuie să știi că Voința Divină deține prin natură, izvorul bucuriilor și când domnește în făptură, se bucură să dea fiecărui act de-al său, actul nou și continuu al bucuriilor și fericirilor Sale. Oh, cât eram de fericiți! Totul era pace, uniune totală, iar unul se simțea onorat să asculte de celălalt; și dragul meu Fiu concura cu noi, dar voia să fie dirijat în muncile mici când de Mine, când de dragul Sfânt Iosif. Oh, ce frumos era să-L văd în muncile manuale, când îl ajuta pe tatăl său purtător de grijă; să-L văd mâncând și cum făcea să curgă mări de haruri în acele acte pentru făpturi!

Și acum, ascultă-mă: în această casă din Nazaret a fost formată împărăția Voinței Divine în Mama ta și în Umanitatea Fiului meu, ca să o dăruiască familiei omenești când aceasta ar fi fost pregătită să primească binele acestei împărății. Și, chiar dacă Fiul meu era Rege și Eu Regină, eram Rege și Regină fără popor; împărăția noastră, deși putea să-i cuprindă pe toți și să dea viață tuturor, era pustie, pentru că trebuia să fie [înfăptuită] mai întâi Răscumpărarea, pentru a pregăti și a dispune omul să vină în această împărăție atât de sfântă. Mai mult de atât, în această împărăție, stăpânită de mine și de Fiul meu, ce aparțineam familiei omenești, după ordinea umană și în virtutea FIATULUI Divin și al Cuvântului Întrupat Familiei Divine, făpturile primeau dreptul de a intra în ea, iar Divinitatea ceda dreptul și lăsa porțile deschise pentru cine voia să intre.

   De aceea, viața noastră ascunsă în toți acești ani lungi, a folosit la pregătirea împărăției Voinței Divine pentru făpturi. Iată de ce vreau să-ți aduc la cunoștință ce a lucrat în mine acest FIAT Suprem și pentru ca să uiți de voința ta, dă mâna Mamei tale să te poată însoți la bunurile pe care cu multă iubire ți le-am pregătit. Spune-mi, fiica Inimii mele mă vei mulțumi pe mine și pe dragul tău și al meu Isus, care cu atât de multă iubire te așteptăm în această împărăție atât de sfântă, să trăiești împreună cu noi pe deplin din Voința Divină?

Așadar, ascultă dragă fiică, despre un alt moment de iubire, pe care mi l-a oferit dragul meu Isus în această casă din Nazaret: El m-a făcut păstrătoarea întregii Sale vieți. Când creează o operă, Dumnezeu nu o lasă nici neterminată, nici vidă, ci caută mereu o făptură în care să poată închide și sprijini toată opera Sa; altfel, ar fi pericolul ca Dumnezeu să-Și expună operele fără utilitate, ceea ce nu se poate întâmpla. Deci, dragul meu Fiu așeza în mine operele Sale, durerile Sale, cuvintele Sale, totul; până și respirația o depozita în Mama Sa, iar când ne retrăgeam în cămăruța noastră, prin cuvântul Său dulce îmi nara toate Evangheliile pe care trebuia să le predice publicului, Sacramentele pe care trebuia să le instituie, totul îmi încredința și, așezând totul în mine, mă constituia canalul și izvorul veșnic, pentru că din mine trebuia să iasă viața Sa și toate bunurile Sale în favoarea tuturor făpturilor.

   Oh, cât de bogată și fericită mă simțeam, așezând în mine tot ce făcea dragul meu Fiu, Isus! Vrerea Divină, care domnea în mine, îmi acorda spațiul pentru a putea primi tot, iar Isus simțea reciprocitatea iubirii, a gloriei marii lucrări de mântuire a Mamei Sale. Ce multe am primit de la Dumnezeu, fiindcă nu am făcut niciodată voința mea, ci mereu pe a Sa! Totul, chiar însăși viața Fiului meu era la dispoziția mea; iar în timp ce rămânea mereu în mine, o puteam biloca, pentru a o da celor care mi-o vor cere cu iubire.

Deci, fiica mea, un cuvânt pentru tine. Dacă vei face mereu Voința Divină și niciodată pe a ta și vei trăi în Ea, Eu, Mama ta, voi depozita toate bunurile Fiului meu în sufletul tău. Oh, cât de fericită te vei simți! Vei avea la dispoziția ta o Viață divină, care îți va da totul; iar Eu, ca o adevărată Mamă, voi sta de veghe, ca această Viață să crească în tine și să formeze împărăția Voinței Divine.

Sufletul: Mamă sfântă, mă abandonez în brațele tale; [fiindcă] sunt o fetiță, care simte o foarte mare nevoie de îngrijirile tale materne. Oh, te rog, ia această voință a mea și închide-o în Inima ta și nu mi-o mai da, ca să pot fi fericită, trăind mereu din Voința Divină; așa te voi mulțumi pe tine și pe dragul meu Isus.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, vei veni să faci trei vizite în casa din Nazaret, pentru a onora Sfânta Familie, recitând trei Tatăl nostru, Bucură-te Marie, și Slavă Tatălui, rugându-ne să te primim să trăiești în mijlocul Nostru.  

Iaculatorie: Isus, Maria și Iosif, lăsați-mă să stau împreună cu voi și să trăiesc în împărăția Voinței lui Dumnezeu!

Ziua a XXV-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Nazaret, simbol și realitate a împărăției FIATULUI Divin. Viața ascunsă. Ea este Păstrătoarea, Izvorul și Canalul veșnic

Ziua a XXIV-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Un tiran ticălos. Micul Rege Isus este purtat de Mama Sa și de Sfântul Iosif pe pământ străin ca săracii exilați. Reîntoarcerea în Nazaret

Sufletul către Regina lui, copleșită de durere: Suverana mea Mamă, fiica ta mică simte nevoia să vină pe genunchii tăi să-ți țină un pic de companie. Văd fața ta acoperită de tristețe și câte o lacrimă se prelinge din ochii tăi; dulcele Copilaș tremură și plânge scâncind. Mamă sfântă, unesc durerile mele cu ale tale, pentru a te mângâia și pentru a liniști plânsul cerescului Copil. Dar, oh, Mama mea, nu îmi refuza dezvăluirea secretului: ce este atât de vătămător pentru dragul meu Copilaș?

Lecția Mamei Regine: Fiica mea preaiubită, astăzi Inima Mamei tale este atât de plină de iubire și de durere, încât nu mă pot abține din plâns. Tu știi despre venirea celor trei regi Magi, care au făcut zarvă în Ierusalim, întrebând de noul Rege. Iar tiranul de Irod, de teamă să nu fie dat jos de pe tron, a dat ordin să fie ucis dulcele meu Isus, viața mea dragă, împreună cu toți ceilalți copii. Fiica mea, câtă durere! Pe Cel care a venit să dea viață tuturor și să aducă lumii o nouă eră de pace, de fericire, de har, vor să mi-L ucidă! Câtă nerecunoștință, câtă perfidie! Ah, fiica mea, unde ajunge orbirea [din cauza] voinței umane! Chiar [atât de mult încât] să devină feroce, să lege mâinile însuși Creatorului și să devină stăpân peste Cel care l-a creat. De aceea, compătimește-mă, fiica mea și încearcă să liniștești plânsul dulcelui Copil. El plânge din cauza nerecunoștinței umane, căci abia născut, Îl vor mort și pentru a-L salva, suntem constrânși să fugim. Deja, dragul Sfânt Iosif a fost avertizat de către Înger să plecăm imediat în țară străină. Tu însoțește-ne, dragă fiică, nu ne lăsa singuri, iar Eu voi continua să-ți dau lecțiile mele despre gravitatea relelor voinței omenești.

Dar trebuie să știi, că de îndată ce omul s-a retras din Voința Divină, a rupt (legătura) cu Creatorul lui. Totul a fost creat de Dumnezeu pe pământ, totul era al lui, dar omul, nefăcând Vrerea Divină, a pierdut toate drepturile și se poate spune că nu mai avea loc acolo, așa că, săracul, ajunge să fie exilat, un pelerin care nu putea să aibă o locuință permanentă, iar aceasta nu doar în suflet, ci și în trup. Toate lucrurile pentru om au devenit schimbătoare și dacă [totuși] deține câte ceva trecător, este în virtutea meritelor prevăzute de acest Copil ceresc; și aceasta, pentru că toată măreția Creației a fost destinată de Dumnezeu [pentru a o da] celor care ar fi făcut și trăit în împărăția Voinței Divine.

   Toți ceilalți, dacă iau cu dificultate câte ceva, sunt adevărații hoți ai Creatorului lor, și așa și este [drept]; [ei] nu vor să împlinească Voința Divină, dar doresc bunurile care îi aparțin Ei. Acum, dragă fiică, ascultă: Eu și acest drag Copil te iubim foarte mult, încât din primii zori ai vieții, El merge în exil în țară străină, pentru a te elibera din exilul în care te-a așezat vrerea umană, pentru a te chema din nou să trăiești, nu în țară străină, ci în patria ta, care ți-a fost dată de Dumnezeu, când ai fost creată, adică în împărăția FIATULUI Suprem. Fiica Inimii mele, fie-ți milă de lacrimile Mamei tale și de lacrimile acestui dulce și drag Copil, pentru că plângând, te rugăm să nu mai faci niciodată voința ta; ci întoarce-te, te rugăm, te implorăm, în sânul Vrerii Divine, care atât de mult te dorește.

Dar, dragă fiică, între durerile de nerecunoștință umană și între imensele bucurii și fericiri, pe care FIATUL Divin ni le dădea și sărbătoarea pe care toată Creația o săvârșea pentru dulcele Copil, pământul reînverzea și înflorea sub pașii noștri, pentru a-i da omagiu Creatorului Său.

   Soarele Îl fixa și lăudându-L cu lumina lui, se simțea onorat să-i dea lumină și căldură; vântul Îl mângâia; păsărelele, ca niște nori, se aplecau în jurul nostru și cu trilurile și ciripiturile lor, îngânau cele mai frumoase cântece de leagăn drăguțului Copil, pentru a-i liniști plânsul și a-i readuce somnul. Fiica mea, stând în noi Vrerea Divină, aveam putere peste toate. Deci, am ajuns în Egipt și după o perioadă lungă de timp, Îngerul Domnului l-a avertizat pe Sfântul Iosif să ne întoarcem în casa din Nazaret, pentru că ticălosul tiran murise. Și așa ne-am reîntors în patria noastră, pe pământurile noastre natale. Deci, Egiptul simbolizează voința umană, pământ plin de idoli și pe oriunde trecea copilașul Isus, distrugea acești idoli și îi îngropa în iad. Câți idoli deține vrerea umană! Idolii vanității, ai orgoliului și ai pasiunilor, care tiranizează sărmana făptură! De aceea, fii atentă, ascultă de Mama ta, care pentru a te determina să nu mai faci niciodată voința ta, ar face orice sacrificiu; mi-aș da chiar și viața, pentru a-ți oferi marele bine, ca tu să trăiești mereu în sânul Voinței Divine.

Sufletul: Mamă preadulce, cât îți mulțumesc că mă faci să înțeleg marele rău al vrerii umane! De aceea, te rog, pentru durerea pe care ai suferit-o în exil în Egipt, fă să iasă sufletul meu din exilul voinței mele și fă să mă întorc în draga patrie a Voinței Divine!

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, vei oferi acțiunile tale unite cu ale mele, în act de mulțumire pentru sfântul Copil, rugându-L să intre în Egiptul inimi tale, pentru a-l preschimba total în Voința lui Dumnezeu.

Iaculatorie: Mama mea, închide-L pe micul Isus în inima mea, ca să mi-o reordoneze total în Voința Divină!

Ziua a XXIV-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Un tiran ticălos. Micul Rege Isus este purtat de Mama Sa și de Sfântul Iosif pe pământ străin ca săracii exilați. Reîntoarcerea în Nazaret

Ziua a XXIII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Sună prima oră de durere. O stea cu glasul mut cheamă Magii să-L adore pe Isus. Un profet devine revelatorul durerilor Suveranei Regine

Sufletul către Mama Regină: Mama mea preadulce, iată-mă din nou pe genunchii tăi. Mama mea, această fiică a ta nu mai poate să stea fără tine. Dulcea încântare a cerescului Copilaș, pe care acum Îl strângi în brațele tale și, îngenunchiată, Îl adori și Îl iubești, totul mă emoționează și mă gândesc că soarta ta fericită și însuși micul Rege Isus, nu sunt altceva decât roadele dulci și prețioasele garanții ale acelui FIAT, care a extins în tine împărăția Sa. Oh, o, Mamă, dă-mi cuvântul că îți vei folosi puterea ta ca să formezi în mine împărăția Voinței Divine.

Lecția Mamei mele Cerești: Preaiubita mea fiică, cât sunt de mulțumită să te am aproape și să te învăț cum se poate răspândi împărăția Voinței Divine în toate lucrurile. Toate crucile, durerile, umilințele, învăluite de viața FIATULUI Divin, sunt ca materia primă în mâinile Sale, pentru a alimenta împărăția Sa și pentru a o răspândi tot mai mult. Deci, dă-mi atenție și ascultă de Mama ta! Eu continuam să locuiesc în peștera din Betleem, cu Isus și dragul Sfânt Iosif. Cât eram de fericiți! Pruncușorul Isus și Voința Divină activă în Noi, au schimbat acea peșteră în paradis. Este adevărat că dureri și lacrimi nu ne lipseau, dar în comparație cu mările imense de bucurie, de fericire, de lumină, pe care FIATUL Divin le înlesnea să apară în fiecare act de-al nostru, erau abia picături aruncate în aceste mări. Și apoi, prezența iubitoare și blândă a dragului meu Fiu, era una dintre cele mai mari fericiri.

Deci, dragă fiică, trebuie să știi că era a opta zi de când cerescul Copilaș, a ieșit la lumina zilei, iar FIATUL Divin a vestit momentul durerii, poruncindu-ne să-L circumcidem pe drăguțul Copilaș. Era o tăietură foarte dureroasă la care trebuia să se supună micul Isus. În acele timpuri, era legea conform căreia toți primii născuți trebuiau să se supună la această incizie dureroasă. Se poate numi legea păcatului, dar Fiul meu era inocent, iar legea Sa era legea iubirii, cu toate acestea, din moment ce El a venit să-l găsească nu pe omul rege, ci pe omul decăzut, să se înfrățească cu el și să-l înalțe, a vrut să se umilească și deci s-a supus legii.

Fiica mea, Sfântul Iosif și cu mine, am simțit un fior de durere, dar neînfricați și fără a ezita, am chemat preotul și s-a făcut circumcizia cu o tăietură foarte dureroasă. La durerea atroce, copilașul Isus plângea și se zbătea în brațele mele, cerându-mi ajutor. Eu și Sfântul Iosif, am amestecat lacrimile noastre cu ale Sale; a fost adunat primul Sânge vărsat de Isus din iubire pentru făpturi, i s-a pus numele de Isus, nume puternic, care trebuia să facă să tremure Cerul, pământul și însuși iadul, nume care trebuia să fie balsamul, apărarea, ajutorul pentru fiecare inimă. Dar, fiica mea, această tăietură era imaginea crudei tăieturi pe care omul și-a provocat-o în suflet, făcând voința sa, iar dragul meu Fiu a vrut să i se facă această incizie, pentru a vindeca dura tăietură a voințelor umane și pentru a însănătoși cu Sângele Său, rănile atâtor păcate pe care veninul voinței umane l-a produs în făpturi. Așadar, fiecare act al voinței umane, este o tăietură care se produce și o rană care se deschide, iar cerescul Copilaș, cu tăietura Sa dureroasă, pregătea remediul pentru toate rănile umane.

Și acum, fiica mea, o altă surpriză: o stea nouă strălucește pe bolta cerului și cu lumina ei merge să caute adoratori, pe care îi conduce spre iesle, unde să recunoască și să-L adore pe Copilașul Isus.

   Trei personaje departe unele de altele, sunt copleșite și învăluite de lumina supremă și urmăresc steaua care le însoțește spre peștera din Betleem, la picioarele Copilului Isus. Dar mare a fost mirarea acestor regi Magi, când au recunoscut în acel Pruncușor divin pe Regele Cerului și al pământului, Cel care venea să-i iubească și să-i mântuiască pe toți! Pentru că, în acel moment în care Magii Îl adorau, uimiți de acea frumusețe cerească, Copilul născut și-a arătat Divinitatea Sa, prin Umanitatea Sa mică; și peștera s-a preschimbat în paradis, încât nu mai puteau să se desprindă de lângă picioarele Pruncușorului divin și [s-au desprins] doar atunci când El Și-a retras lumina Divinități Sale în Umanitatea Sa, iar Eu, punând în practică misiunea de Mamă, le-am vorbit îndelung despre coborârea Cuvântului și i-am întărit în credință, speranță și iubire, simbolul darurilor lor oferite lui Isus; iar ei, plini de bucurie, s-au retras în ținuturile lor, pentru a fi primii vestitori.

Fiica mea dragă, nu te îndepărta de lângă mine, urmează-mă peste tot. Deja se împlinesc patruzeci de zile de la nașterea micului Rege Isus, iar FIATUL Divin ne cheamă pentru a împlini legea prezentării Fiului meu la Templu. Deci, mergem la Templu; era prima oară când ieșeam cu dulcele meu Copil. Un val de durere mi-a străbătut Inima mea: mergeam să-L ofer ca victimă pentru mântuirea tuturor. Așadar, intrăm în Templu. Mai întâi am adorat Maiestatea Divină; apoi am chemat preotul și punându-i-L în brațe, el L-a oferit pe cerescul Copil Veșnicului Tată, dăruindu-L ca sacrificiu pentru mântuirea tuturor.

Preotul era Simion și de îndată ce L-am așezat în brațele lui, el a recunoscut că Pruncul era Cuvântul Divin și a tresăltat de o imensă bucurie, iar după oferire, el fiind profet, a prezis toate durerile mele. Oh, FIATUL Suprem, răspândindu-se asupra Inimii mele materne, a anunțat cu sunet vibrant, trista tragedie a tuturor durerilor Fiului meu Copil! Dar, ce m-au străpuns mai mult, au fost cuvintele pe care mi le-a spus sfântul profet, adică: „Acest drag Copil va fi salvarea și ruinarea multora și va fi ținta contradicțiilor”. Dacă Vrerea Divină nu m-ar fi susținut, aș fi murit în acea clipă de durere cumplită. În schimb, Ea mi-a dat viață și a vrut să formeze în mine împărăția durerilor, în aceeași împărăție a Voinței Sale. Așa că, pe lângă dreptul de Mamă pe care-l aveam asupra tuturor, am dobândit și dreptul de Mamă și Regină a tuturor durerilor. Ah, da, prin durerile mele am dobândit „bănuțul” cu care să plătesc datoriile fiilor mei și mai ales ale fiilor nerecunoscători.

Dar, fiica mea, trebuie să știi că în lumina Voinței Divine Eu știam deja toate durerile pe care trebuia să le suport și chiar mai mult decât ce mi-a prezis sfântul profet, dar în acel act atât de solemn de a-L oferi pe Fiul meu și, auzind că se repetă (profeția), m-am simțit atât de străpunsă, încât mi-a sângerat Inima, și s-au deschis profunde despicături în sufletul meu.

Așadar, ascultă de Mama ta: în durerile tale, în situațiile dureroase care nu o să-ți lipsească, nu te descuraja niciodată, ci cu o iubire eroică fă ca Vrerea Divină să-și ocupe locul Său regal în durerile tale, ca să le transforme în bănuți de o infinită valoare, prin care vei putea plăti datoriile fraților tăi, pentru a-i răscumpăra din sclavia voinței umane, pentru a-i determina să intre din nou ca fii liberi, în împărăția FIATULUI Divin.

Sufletul: Mamă sfântă, în Inima ta străpunsă, așez toate durerile mele și tu știi cât îmi străpung [și mie] inima. Oh, fii pentru mine Mama mea și revarsă în mine balsamul durerilor tale, ca să suport soarta ta și să mă folosesc de durerile mele ca bănuți pentru dobândirea împărăției Voinței Divine.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, vei veni în brațele mele ca să revărs în tine primul sânge pe care l-a vărsat cerescul Copil, să-ți însănătoșesc rănile pe care ți le-a făcut voința ta umană și vei recita trei acte de iubire pentru a calma suferința rănii Copilului Isus.

Iaculatorie: Mama mea, revarsă durerea ta în sufletul meu și schimbă toate durerile mele în Voința lui Dumnezeu.

Ziua a XXIII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Sună prima oră de durere. O stea cu glasul mut cheamă Magii să-L adore pe Isus. Un profet devine revelatorul durerilor Suveranei Regine

Ziua a XX-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Fecioara și cerul împânzit de stele. În acest cer Soarele Divin pâlpâie cu razele sale strălucitoare și umple Cerul și pământul. Isus în sânul Mamei Sale

Sufletul către Mama Regină: Iată-mă din nou la tine, Mama mea Cerească, vin să mă bucur cu tine și închinându-mă la picioarele tale sfinte, te salut [cea] plină de Har și Mamă a lui Isus. Oh, nu o voi mai găsi singură pe Mama mea, dar Îl voi găsi împreună cu tine pe micul prizonier Isus. Astfel că o să fim în trei, nu în doi, împreună: Mama, Isus și eu. Câtă fericire pentru mine, căci dacă vreau să-L găsesc pe micul meu Rege Isus, ajunge să o găsesc pe Mama Sa și a mea. Oh, Mamă sfântă, din înălțimea Mamei unui Dumnezeu, în care te afli, ai milă de sărmana și mica ta fiică și spune primul cuvânt pentru mine, micului prizonier Isus, ca să-mi dea marele har de a trăi din Voința Sa Divină.

Lecția Reginei Cerului, Mama lui Isus: Draga mea fiică, astăzi te aștept mai mult ca oricând. Inima mea maternă este preaplină, simt nevoia de a destăinui fiicei mele, arzătoarea mea iubire. Vreau să-ți spun că sunt Mama lui Isus: bucuriile mele sunt infinite, mări de fericire mă inundă. Eu pot spune, sunt Mama lui Isus; creatura Sa, servitoarea Sa este Mama lui Isus și doar FIATULUI îi datorez (aceasta) că m-a făcut să devin plină de Har și a pregătit locuință demnă Creatorului meu. De aceea, să-i fie mereu glorie, onoare, mulțumire FIATULUI Suprem.

Așadar, ascultă-mă, fiica Inimii mele. De îndată ce a fost formată cu puterea FIATULUI Divin, mica Umanitate a lui Isus în sânul meu, Soarele Cuvântului Veșnic s-a întrupat în El. Eu aveam cerul meu, format de FIAT, totul împânzit de stele strălucitoare, care scânteiau bucurii, fericiri, armonii de frumuseți divine, iar Soarele Cuvântului Veșnic, strălucind cu o lumină de neatins, vine să-și ia locul Său  înăuntrul acestui cer, ascuns în mica Sa Umanitate, dar neputând să fie conținut de El, centrul Soarelui stătea în El, lumina Sa se revărsa pe dinafară și învăluind Cerul și pământul, ajungea la fiecare inimă, iar cu raza luminii Sale bătea la fiecare creatură , și cu vocile luminii pătrunzătoare le spunea: „Fiii Mei, deschideți-mi, dați-mi loc în inima voastră. Am coborât din Cer pe pământ pentru a forma în fiecare dintre voi, viața Mea; Mama Mea este centrul, în care Ea locuiește de fapt, iar toți fiii Mei vor fi circumferința, și acolo vreau să formez atât de multe vieți de-ale Mele, pentru câți fii există”. Și lumina tot bătea fără să înceteze vreodată, iar mica Umanitate a lui Isus gemea, plângea și îndurerat în interiorul acelei lumini, care ajungea în inimi, făcea să-i curgă lacrimile, să izbucnească gemetele, spasmele de iubire și de durere.

   Dar trebuie să știi, că pentru Mama Ta începea o nouă viață. Eu eram la zi cu ceea ce făcea Fiul meu, Îl vedeam mistuit de mări de flăcări de iubire; fiecare bătaie a Inimii Sale, respirație și durere erau mări de iubire, care se răspândeau, învăluiau toate făpturile pentru a și le însuși prin puterea iubirii și durerii. Prin urmare, trebuie să știi, că așa cum a fost concepută mica Sa Umanitate, a conceput toate durerile pe care trebuia să le sufere până la sfârșitul vieții Sale, a închis în Sinea Sa toate sufletele, pentru că fiind Dumnezeu, niciunul nu-i putea scăpa; imensitatea Sa conținea toate creaturile, atotvederea Sa îi avea pe toți prezenți, deci, Isus al meu, Fiul meu, simțea greutatea și povara tuturor păcatelor fiecărei făpturi. Iar Eu, Mama ta, Îl urmam în toate și simțeam în Inima mea maternă, noile dureri emise ale lui Isus al meu și ale tuturor sufletelor, deoarece ca Mamă trebuia să generez împreună cu Isus, Harul, Lumina, Viața nouă, pe care Fiul meu drag a venit să le aducă pe pământ.

Fiica mea, trebuie să știi că, de când Eu am fost concepută, te-am iubit ca o mamă, te simțeam în Inima mea, ardeam de iubire pentru tine, dar nu înțelegeam de ce. FIATUL Divin mă îndemna să împlinesc faptele, dar îmi ținea ascuns secretul, însă când S-a întrupat, mi-a dezvăluit secretul și am înțeles fecunditatea Maternității mele: nu trebuia să fiu doar Mama lui Isus, ci Mama tuturor, iar această Maternitate trebuia să fie formată pe rugul durerii și al iubirii. Fiica mea cât te-am iubit și te iubesc!

Așadar, ascultă-mă, dragă fiică: [iată] unde se poate ajunge când Vrerea Divină are viață activă într-o făptură, iar voința umană o lasă să acționeze fără să-i oprească pasul. Acest FIAT, care în realitate deține virtutea creatoare și generează toate bunurile în ființa umană, o face să devină fecundă, dându-i maternitatea asupra tuturor, peste toate bunurile și peste Cel care a creat-o. Maternitatea arată ce înseamnă adevărata iubire: iubire eroică, iubire care se mulțumește să moară, să-și dea viața pentru cine a generat-o. Dacă aceasta nu există, cuvântul maternitate este steril, este gol și se rezumă la cuvinte, dar în fapte nu există. Deci, fiica mea, dacă vrei creația tuturor bunurilor, fă ca FIATUL să aibă în tine viața activă, care îți va da maternitatea și îi vei iubi pe toți cu o iubire de mamă, iar Eu, Mama ta, te voi învăța cum să generezi în tine această maternitate sfântă și divină pe deplin.

Sufletul: Mamă sfântă, mă abandonez în brațele tale. Oh, cât aș dori să ud mâinile tale materne cu lacrimile mele, pentru a te convinge să ai compasiune de starea sărmanului meu suflet. Oh, dacă mă iubești ca o Mamă, închide-mă în Inima ta, iar iubirea ta să ardă mizeriile mele, slăbiciunile mele, iar puterea FIATULUI Divin, pe care tu îl deții ca Regină, să formeze în mine viața Sa activă, ca să pot spune: „Mama mea este cu totul pentru mine, iar eu sunt cu totul pentru Ea”.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, îi vei mulțumi Domnului de trei ori în numele tuturor, pentru că s-a întrupat și s-a făcut prizonier în sânul meu, dându-mi marea onoare de a mă alege să fiu Mama Sa.

Iaculatorie: Mama lui Isus, fii pentru mine Mamă și însoțește-mă pe calea Voinței lui Dumnezeu!

Ziua a XX-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Fecioara și cerul împânzit de stele. În acest cer Soarele Divin pâlpâie cu razele sale strălucitoare și umple Cerul și pământul. Isus în sânul Mamei Sale

Ziua a XIX-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Porțile Cerului se deschid. Soarele Cuvântului Veșnic cercetează și îl trimite pe Îngerul Său să o anunțe pe Fecioară că ora lui Dumnezeu a sosit

Sufletul către Mama lui Cerească: Mamă sfântă, iată-mă din nou pe genunchii Mamei mele. Sunt fiica ta și vreau să fiu hrănită cu mâncarea cuvântului tău preadulce, care îmi aduce balsamul pentru însănătoșirea rănilor voinței mele sărmane umane. Mama mea, vorbește-mi ca să coboare cuvintele tale puternice în inima mea și să dea naștere unei noi creații, pentru a forma germenul Voinței Divine în sufletul meu.

Lecția suveranei Regine: Preaiubită fiică, tocmai acesta este scopul pe care îl iubesc atât de mult, să te fac să simți misterele cerești ale FIATULUI Divin și miracolele pe care le poate săvârși [acolo] unde El domnește în mod deplin, precum și marele rău pentru cel care se face dominat de vrerea umană; astfel ca tu să-l iubești pe primul, să-l determini să formeze tronul Său în tine și să-l detești pe al doilea făcând din voința ta scăunelul Vrerii Divine, ținând-o sacrificată la picioarele Sale divine.

Prin urmare, fiica mea, ascultă-mă. Eu continuam viața mea în Nazaret. FIATUL Divin continua să lărgească în mine împărăția Sa și se folosea de cele mai mici acte ale mele chiar și de cele mai nesemnificative, care erau: menținerea ordinii în căsuță, aprinderea focului, măturatul, și toate acele treburi obișnuite în familii, ca să simt viața Lui care pulsa în foc, în apă, în mâncare, în aerul pe care îl respiram, în toate și învăluindu-le, forma deasupra actelor mele mici mări de lumină, de haruri, de sfințenie, pentru că unde domnește Vrerea Divină, are puterea de a forma din cele mai mici nimicuri noi ceruri de o frumusețe încântătoare, pentru că El, fiind imens, nu știe să înfăptuiască lucruri mici, dar cu puterea Sa le confirmă și formează cele mai mari lucruri, pentru a uimi cerurile și pământul. Totul este sfânt, totul este sacru pentru cine trăiește din Voința Divină.

Și acum, fiica Inimii mele, dă-mi atenție și ascultă-mă. Cu câteva zile înainte de coborârea Cuvântului pe pământ, Eu vedeam Cerul deschis și Soarele Cuvântului Divin la porțile Sale, ca și cum s-ar uita peste cine să coboare, ca să devină Cerescul Prizonier într-o creatură. Oh, cât era de frumos să-L vezi la porțile Cerului, privind și spionând fericita creatură care trebuia să-L găzduiască pe Creatorul Său.

   Trinitatea Sacră și Sfântă privea pământul care nu mai era străin pentru Ele, pentru că micuța Maria, deținând Voința Divină a format împărăția divină unde putea să coboare în siguranță, ca în propria Sa locuință, unde găsea Cerul și atât de mulți sori și multe acte de Voință Divină, făcute în sufletul meu. Divinitatea și-a revărsat Iubirea, iar [Persoanele Divine] au dat la o parte mantia Dreptății, deoarece făpturile, până în acel moment, au fost pedepsite de atâtea secole, însă (acum) se acoperă cu mantia Milostivirii infinite și decid între Ele coborârea Cuvântului și sunt în momentul de a suna ora împlinirii. La acest sunet Cerurile și pământul se minunează și cu toții sunt atenți să fie spectatorii unui exces de iubire și ai unui miracol nemaiauzit.

Mama ta s-a simțit înflăcărată de iubire și făcând ecou Iubirii Creatorului meu, voiam să formez o mare de iubire, astfel ca în ea, să coboare Cuvântul pe pământ. Rugăciunile mele erau neîncetate, iar în timp ce mă rugam în cămăruța mea, un Înger a fost trimis din Cer ca mesager al marelui Rege, și înfățișându-se înaintea mea, închinându-se, m-a salutat: „Bucură-te, o Maria, Regina noastră, FIATUL Divin te-a umplut de har. Deja a pronunțat FIATUL, care vrea să coboare; este deja [în așteptare], în spatele meu, dar vrea al tău FIAT pentru a forma împlinirea Sa”. La un anunț atât de important, atât de mult dorit de mine, niciodată nu m-am gândit că Eu aș putea fi aleasa, am rămas uimită și am ezitat o clipă, dar Îngerul Domnului mi-a zis: „Nu te teme, Regina noastră, tu ai aflat har la Dumnezeu, tu L-ai cucerit pe Creatorul tău; de aceea, pentru a împlini victoria, pronunță al tău FIAT”. Eu am pronunțat FIAT și iată o minunăție, cele două FIATURI s-au contopit și Cuvântul Divin a coborât în mine. FIATUL meu, care era confirmat de însăși valoarea FIATULUI Divin, din germenul umanității mele a format mica umanitate care trebuia să conțină Cuvântul și așa a fost împlinit marele miracol al Întrupării.

O, puterea FIATULUI Suprem, Tu m-ai înălțat foarte mult, ca să devin puternică și să pot crea în mine acea umanitate, care trebuia să conțină Veșnicul Cuvânt, pe care Cerul și pământul nu puteau înțelege. Cerurile s-au cutremurat și întreaga Creație a sărbătorit și tresăltând de bucurie, (toate lucrurile) răsunau peste căsuța din Nazaret pentru a aduce omagii și reverențe Creatorului devenit om, iar în limbajul lor mut spuneau: „O, minunea minunilor, pe care numai Dumnezeu putea să o împlinească! Imensitatea a devenit mai mică, Puterea a devenit neputincioasă, Înălțimea Sa de neatins s-a aplecat până în abisul sânului unei Fecioare, iar în același timp a rămas mic și imens, puternic și neputincios, tare și slab”. Fiica mea dragă, tu nu poți înțelege ce a simțit Mama ta în actul Întrupării Cuvântului. Toți mă susțineau și așteptau FIATUL meu, aș putea spune atotputernic.

Așadar, dragă fiică, ascultă-mă; cât ar trebui să ai în inima ta ca să împlinești și să trăiești din Voința Divină! Puterea mea încă există: fă-mă să pronunț FIATUL meu peste sufletul tău. Dar pentru a înfăptui asta îl vreau pe al tău; de unul singur nu se poate împlini un adevărat bine, mereu între doi se realizează lucrările cele mai mari. Dumnezeu însuși nu vrea să împlinească de unul singur, ci mă vrea pe mine ca împreună, să formăm marea minune a Întrupării, iar în FIATUL meu și în al Lor, s-a format viața Omului-Dumnezeu, s-au ajustat sorțile neamului omenesc, Cerul nu a mai fost închis; toate bunurile erau conținute în mijlocul celor două FIATURI. De aceea, să pronunțăm împreună: FIAT, FIAT, iar iubirea mea maternă va închide în tine Viața Voinței Divine. Pentru acum ajunge, mâine te aștept din nou, ca să-i povestesc fiicei mele continuarea Întrupării.

Sufletul: Mamă frumoasă, eu sunt uimită, ascultând frumoasele tale lecții. Oh, te rog să pronunți FIATUL meu peste mine, iar eu îl pronunț pe al meu, ca să rămână conceput în mine acel FIAT, pe care tu îl dorești foarte mult să domnească în mine ca viață.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, vei veni să dai primul sărut lui Isus și îi vei spune de nouă ori, că vrei să împlinești Voința Sa, iar Eu voi repeta miracolul de a-L zămisli pe Isus în sufletul tău.

Iaculatorie: Regină puternică, pronunță FIATUL tău și creează în mine Voința lui Dumnezeu.

Ziua a XIX-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine. Porțile Cerului se deschid. Soarele Cuvântului Veșnic cercetează și îl trimite pe Îngerul Său să o anunțe pe Fecioară că ora lui Dumnezeu a sosit

Ziua a XVIII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine, în casa din Nazaret. Cerul și pământul sunt pe cale să-și dea sărutul păcii. Ora divină este aproape

 

Sufletul către Mama Regină:Suverana mea Mamă, mă întorc pentru a urma pașii tăi. Iubirea ta mă leagă și mă ține ca un magnet puternic, nemișcată și cu intenția de a asculta frumoasele lecții ale Mamei mele. Dar asta nu-mi ajunge; dacă mă iubești ca pe o fiică, închide-mă înăuntrul împărăției Voinței Divine, unde ai trăit și trăiești și încuie-mi ușa, încât, chiar dacă aș vrea, să nu mai pot ieși. Așadar, noi, Mama și fiica, vom avea viață comună și vom fi amândouă fericite.

Lecția Reginei Cerului: Fiica mea preaiubită, dacă ai ști cât doresc să te țin închisă în împărăția Voinței Divine! Fiecare lecție de-a mea pe care ți-o dau, este câte o intrare pe care o creez ca să-ți opresc pasul și ieșirea și este fortăreață pentru a zidi voința ta, ca să înțelegi, să iubești și să stai sub dulcea stăpânire a FIATULUI Suprem. De aceea, fii atentă și ascultă-mă, acestea nu sunt altceva decât lucrări pe care Mama ta le împlinește ca să atragă și să captiveze voința ta pentru ca Voința Divină să te cucerească.

Și acum, fiica mea dragă, ascultă-mă: Eu am plecat din Templu cu același curaj pe care l-am avut când am intrat, dar numai pentru a împlini Voința Divină. Am mers la Nazaret, dar nu i-am mai găsit pe dragii și sfinții mei părinți. Eram însoțită numai de Sfântul Iosif, iar Eu am văzut în el pe îngerul meu bun, pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru avea grijă de mine, cu toate că am avut mulțimi de Îngeri care mă însoțeau în călătorie. Toate lucrurile create se plecau în onoarea mea, iar Eu mulțumindu-le, am dat fiecărui lucru creat sărutul meu și salutul meu de Regină și așa am ajuns la Nazaret.

Prin urmare, trebuie să știi că eu și Sfântul Iosif ne priveam cu reținere și ne simțeam inima încărcată, pentru că unul voia să facă cunoscut celuilalt că eram legați de Dumnezeu cu jurământ de virginitate veșnică. În sfârșit s-a rupt tăcerea și amândoi ne-am exprimat jurământul. Oh, cât de fericiți ne-am simțit și, mulțumind Domnului, am continuat să trăim ca frate și soră. Eu eram foarte atentă când îl serveam; ne priveam cu venerație și aurora păcii domnea în mijlocul nostru. Oh, dacă toți s-ar oglindi în mine și m-ar imita! Eu mă adaptam mult la viața comună și nu făceam nimic ca să arăt marile mări de haruri pe care le posedam.

Și acum, ascultă fiica mea, Eu în casa din Nazaret mă simțeam mai plină de fervoare ca niciodată și mă rugam ca Divinul Cuvânt să coboare pe pământ. Voința Divină care domnea în mine făcea ca toate actele mele să fie învăluite de lumină, de frumusețe, de sfințenie și de putere și simțeam că forma în mine împărăția luminii, o lumină care apare continu, împărăția frumuseții, a sfințeniei și a puterii care crește mereu. Astfel că toate calitățile divine, pe care FIATUL Divin le extindea în mine cu domnia Sa, mi-au adus Fecunditatea. Lumina, care mă inunda, era atât de mare, încât însăși umanitatea mea rămânea foarte mult înfrumusețată și învăluită de acest Soare al Vrerii Divine și nu făcea altceva decât să producă flori cerești. Eu simțeam că Cerul se apleca până la mine, și pământul umanității mele se înălța, iar Cerul și pământul se îmbrățișau, se reîmpăcau, ca să-și dea sărutul păcii și al iubirii.

   Pământul se pregătea să producă germenul pentru a-L forma pe cel Drept și Sfânt, iar Cerul se deschidea pentru a face să coboare Cuvântul în acest germen. Eu nu făceam altceva decât să cobor și să urc în Patria mea Cerească și să mă arunc în brațele paterne ale Tatălui meu Ceresc, și Îi spuneam cu inima: „Tată Sfânt, nu mai pot, mă simt arzând, iar în timp ce ard simt o forță puternică în mine care vrea să Vă cucerească. Cu lanțurile iubirii mele vreau să Vă leg pentru a Vă dezarma, ca să nu mai întârziați, iar pe aripile iubirii mele vreau să transport Cuvântul Divin din Cer pe pământ”. Mă rugam și plângeam să mă asculte. Iar Divinitatea cucerită de lacrimile și rugăciunile mele, m-a asigurat spunându-mi: „Fiică, cine îți poate rezista? Ai învins, ora divină este aproape. Întoarce-te pe pământ și continuă actele tale în puterea Vrerii Mele și așa toți vor rămâne mișcați, iar Cerul și pământul își vor da sărutul păcii”. Dar în ciuda acestui lucru, Eu nu știam încă faptul, că trebuia să fiu Mama Veșnicului Cuvânt.

Așadar, dragă fiică, ascultă-mă și înțelege bine ce înseamnă să trăiești din Voința Divină. Eu, trăind din Ea, am format Cerul și împărăția Sa divină în sufletul meu. Dacă nu aș fi format în mine această împărăție, niciodată Cuvântul nu ar fi putut coborî din Cer pe pământ.

   Dacă a coborât, a fost pentru că a coborât în împărăția Sa, căci Voința Divină a format-o în mine; a găsit în mine Cerul Său, bucuriile Sale divine, dar nici Cuvântul nu s-ar fi coborât niciodată într-o împărăție străină, ah, nu, nu; mai întâi a vrut să formeze împărăția Sa în mine și să coboare ca învingător în Ea. Mai mult de-atât, trăind mereu din Voința Divină, Eu am dobândit prin har ceea ce în Dumnezeu este prin natură, adică „Fecunditatea divină”, pentru a forma, fără lucrarea omului, germenul din care să se nască Umanitatea Cuvântului Veșnic, din mine. Câte poate împlini Voința Divină, care lucrează în făptură! Totul și toate bunurile posibile și inimaginabile. De aceea, să ai în inimă [această dorință] ca în toate să fie Voința Divină, dacă vrei să o imiți pe Mama ta și să mă faci mulțumită și fericită.

Sufletul: Mamă sfântă, dacă tu vrei, poți. Cum ai avut puterea să-L cucerești pe Dumnezeu, ca să se coboare din Cer pe pământ, nu îți va lipsi puterea de a învinge voința mea, ca ea să nu mai aibă viață; eu sper în tine și de la tine voi obține totul.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora,îmi vei face o vizită în casa din Nazaret și ca omagiu, ai să-mi dai toate actele tale, pentru ca să le unesc cu ale mele și să le schimb în Voința Divină.

Iaculatorie: Împărăteasă Cerească, adu-mi sărutul Voinței lui Dumnezeu în sufletul meu!

Ziua a XVIII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine, în casa din Nazaret. Cerul și pământul sunt pe cale să-și dea sărutul păcii. Ora divină este aproape

Ziua a XVII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine iese din Templu. Căsătoria cu Sfântul Iosif, oglindă divină în care Dumnezeu îi cheamă pe toți cei care sunt chemați la starea conjugală să se oglindească în ea

Sufletul către Mama Cerească: Mamă sfântă, mai mult ca niciodată, astăzi simt nevoia să stau strâns în brațele Mamei mele, astfel ca acea Vrere Divină care domnește în tine să formeze dulcea încântare a voinței mele și să o țină umilită pentru ca să nu îndrăznească să facă ceva care să nu fie Voința lui Dumnezeu. Lecțiile tale de ieri m-au făcut să înțeleg că voința umană aruncă sărmana făptură în închisoare pe viață, iar eu mă tem atât de mult că o să scape și că o să ia din nou locul său în mine. De aceea, mă încred în Mama mea, îi cer să mă supravegheze și mai mult, pentru ca eu să fiu sigură că voi trăi mereu din Voința Divină.

Lecția Reginei Cerului: Sus, fiica mea, să ai curaj și încredere în Mama ta și intenție neclintită în a nu mai da niciodată viață voinței tale. Oh, cât aș vrea să aud de pe buzele tale: „ Mama mea, voința mea s-a terminat, iar în mine toată stăpânirea o are FIATUL Divin”. Acestea sunt armele care o determină să moară continuu și cuceresc Inima Mamei tale, folosind toate alintările pline de iubire, iubirea de Mamă, pentru ca fiica ei să trăiască în împărăția Mamei ei. Pentru tine va fi o moarte dulce care îți va da o Viață adevărată, iar pentru mine o să fie cea mai frumoasă dintre victorii, pe care o voi avea în împărăția Voinței Divine. De aceea, să ai curaj și încredere în mine. Neîncrederea este a celor lași și a celor care nu sunt într-adevăr deciși să obțină victoria și prin urmare, sunt mereu fără arme, iar fără arme, nu se câștigă și ei sunt mereu oscilanți și nestatornici în a împlini binele.

Și acum, fiica mea, ascultă-mă. Eu îmi continuam viața în Templu și ieșirile mele acolo sus în Patria mea Cerească. Aveam drepturile mele de fiică să vizitez Familia mea Divină, care era pentru mine mai mult decât un tată. Ce surpriză am putut să am într-una din aceste vizite, când mi-au adus la cunoștință că era Voința Lor să ies din Templu, să mă unesc mai întâi printr-o legătură de căsătorie, așa cum era obiceiul din acele timpuri, [în afara Templului] cu un om sfânt numit Iosif și să mă retrag împreună cu el, să trăiesc în casa din Nazaret!

Fiica mea, în acest pas din viața mea, părea că Dumnezeu voia să mă pună la o încercare dură. Eu nu am iubit niciodată pe nimeni pe lume, și din moment ce Voința Divină se extindea în toată ființa mea, voința mea umană nu a avut niciodată viață, deci lipsea în mine germenul iubirii umane. Cum puteam să iubesc un om, oricât de mare sfânt ar fi fost, din rasa umană? Este adevărat că Eu îi iubeam pe toți și era atât de mare iubirea față toți, încât iubirea mea de Mamă i-a înscris cu caractere de foc de neșters, unul câte unul, în Inima mea maternă, dar asta era după iubirea divină, pentru că iubirea umană în comparație cu cea divină se poate numi umbră, lipsită de efect, [doar] atomi de iubire.

Și totuși, dragă fiică, din ceea ce părea în aparență o încercare dură și [părea] ciudat sfințeniei vieții mele, Dumnezeu s-a folosit admirabil de împlinirea planurilor Sale și mi-a dat harul pe care Eu l-am dorit atât de mult, adică să coboare Cuvântul pe pământ. Dumnezeu îmi dădea protecția, apărarea, ajutorul, ca nimeni să nu poată vorbi pe seama mea, despre onestitatea mea. Sfântul Iosif trebuia să fie cooperantul, purtătorul de grijă, care să se intereseze de acele mici necesități de care era nevoie și să fie umbra Paternității Cerești, în care să se formeze mica noastră familie cerească pe pământ.

   Așadar, în ciuda surprinderi mele, am spus imediat FIAT, știind că Voința Divină nu mi-ar fi făcut rău, nici nu mi-ar fi compromis sfințenia mea. Oh, dacă aș fi vrut să am un act din voința mea umană chiar și sub aspectul de a nu vrea să cunosc omul, aș fi distrus planurile venirii Cuvântului pe pământ! Deci, nu diferența stărilor [de viață] este cea care compromite sfințenia, ci lipsa Voinței Divine și neîmplinirea propriilor obligații în starea la care Dumnezeu cheamă creatura. Toate stările sunt sfinte, la fel este și căsătoria, atâta timp cât există în interior Voința Divină și sacrificiul exact al propriilor îndatoriri, dar majoritatea oamenilor sunt indolenți și leneși și, nu numai că nu se sfințesc, dar formează din starea lor, fie un purgator, fie un iad.

Așadar, când am aflat că trebuia să ies din Templu, Eu nu am spus nimănui nimic, așteptând ca Dumnezeu însuși să dispună de circumstanțe externe pentru a mă determina să împlinesc adorabila Sa Voință, cum de fapt s-a și întâmplat. Superiorii Templului m-au chemat și mi-au spus că era voința lor și obișnuința acelor timpuri, ca Eu să mă pregătesc pentru căsătorie; Eu am acceptat. În mod miraculos, dintre atât de mulți, alegerea cade pe Sfântul Iosif; așa s-a format căsătoria și am ieșit din Templu. De aceea, te rog, fiica Inimii mele, în toate lucrurile să ai în inimă doar Voința Divină, dacă vrei ca planurile divine să se împlinească în tine.

Sufletul: Cerească Regină, fiica ta ți se încredințează. Cu încrederea mea vreau să-ți copleșesc Inima și această rană să spună mereu în Inima ta maternă: „FIAT! FIAT!FIAT!”;asta îți cere mereu fiica ta cea mică.

Propunere: Astăzi, pentru a mă onora, vei veni pe genunchii mei și vei recita 15 Slavă Tatălui pentru a mulțumi Domnului pentru toate harurile pe care mi le-a dat până în al cincisprezece-lea an din viața mea, dar mai ales pentru că mi-a dat ca însoțitor pe Sfântul Iosif, un om atât de sfânt.

Iaculatorie: Regină puternică, dă-mi armele pentru a lupta și pentru a cuceri Voința lui Dumnezeu!

Ziua a XVII-a – Regina Cerului în împărăția Voinței Divine iese din Templu. Căsătoria cu Sfântul Iosif, oglindă divină în care Dumnezeu îi cheamă pe toți cei care sunt chemați la starea conjugală să se oglindească în ea