7. Isus conduce sufletul către adevărul propriului nimic.

Așadar, încercam să fac tot posibilul pentru a-L mulțumi; mă micșoram, mă anihilam total, încât uneori ajungeam până acolo la a-mi simți ființa descompusă. Nu mai puteam nici să lucrez, nici să pășesc și nici să respir, dacă El nu mă susținea. Apoi mă vedeam atât de rea, încât mă rușinam să mă arăt persoanelor, cunoscând cât de urâtă sunt, așa cum sunt în realitate. Pe cât îmi stătea în puteri, păstram distanța față de oameni, iar în sinea mea spuneam: Oh, dacă ar ști ei cât sunt de rea, s-ar îngrozi! O, dacă ar putea vedea harurile pe care mi le oferă Domnul (pentru că eu nu spuneam nimic nimănui) și că eu sunt mereu aceeași, oh, cât de îngroziți ar fi!

Prin urmare, dimineața, când mergeam să iau din nou Sfânta Împărtășanie, îmi părea că venind în interiorul meu, sărbătorea pentru bucuria pe care o simțea văzându-mă atât de anihilată; îmi spunea și alte lucruri în ce privește anihilarea mea, dar în moduri mereu diferite față de prima dată. Eu cred că mi-a vorbit nu o dată, ci de sute de ori și dacă mi-ar fi vorbit de mii de ori[1], ar avea mereu noi moduri de a spune despre aceeași virtute. O, divinul meu Învățător, cât ești de înțelept! Măcar dacă aș fi corespuns!

Îmi amintesc că într-o dimineață, în timp ce îmi vorbea despre aceeași virtute, mi-a spus că din cauza lipsei de umilință am comis atât de multe păcate, iar dacă eu aș fi fost mai umilă eram mai aproape de El și nu aș fi făcut atât de mult rău. M-a făcut să înțeleg cât de urât este păcatul, înfruntarea pe care acest sărman viermișor i-a adus-o lui Isus Cristos, ingratitudinea îngrozitoare, nelegiuirea enormă și marea daună provocată sufletului meu.


[1] Luisa zice „ar ține” folosind mereu – cum de fapt este frecvent în partea meridională – verbul „a ține” în loc de „a avea”, și uneori acest ultim verb ca auxiliar în loc de „a fi”.

6. Isus continuă opera Sa în suflet: o detașează de ea însăși (pe Luisa), purificând în întregime tot interiorul inimii ei.

Când Învățătorul divin m-a eliberat de lumea exterioară, atunci a început să purifice interiorul meu și cu vocea interioară îmi spunea: „Acum am rămas singuri, nu ne mai deranjeze nimeni. Nu ești mai mulțumită acum, decât înainte, când trebuia să-i mulțumești pe atâția? Vezi, pe unul singur este mai ușor să-l mulțumești. Trebuie să ții cont că numai Eu și tu suntem pe lume. Promite-Mi să-Mi fii credincioasă, iar Eu voi revărsa în tine foarte multe haruri, încât vei rămâne tu însăți surprinsă”.

Apoi a continuat să-mi spună: În ce te privește am mari planuri, dacă Îmi vei corespunde întotdeauna. Vreau să fac din tine o imagine perfectă a Mea, începând de când M-am născut, până am murit. Eu Însumi te voi învăța puțin câte puțin modul în care vei proceda.”

Și așa se întâmpla. În fiecare dimineață după Sfânta Împărtășanie îmi spunea ce trebuia să fac în timpul zilei. Voi spune totul pe scurt, căci după atât de mult timp este imposibil să pot spune totul. Nu-mi amintesc cu certitudine, dar îmi pare că pentru purificarea inimii, primul lucru pe care mi-l spunea că era necesar pentru a-mi purifica interiorul inimii mele era anihilarea eului meu, adică umilința. Apoi a continuat spunându-mi:

Vezi, pentru a putea revărsa harurile Mele în inima ta, vreau să te fac să înțelegi că tu nu poți face nimic de una singură. Sunt foarte atent la acele suflete care își atribuie ele însele ceea ce fac, voind să-Mi fure foarte mult din harurile Mele. În schimb, celor care se cunosc pe sine, Eu sunt generos să le revărs în torente harurile Mele, știind foarte bine că nu fac referință la ele însele, Îmi sunt recunoscătoare, Îmi oferă acea stimă care Mi se cuvine și trăiesc mereu cu teama că dacă nu corespund [cerințelor] Mele, pot să le iau ceea ce le-am dat, știind că [nimic] nu este al lor.

În mod contrar, în inimile în care este o duhoare de mândrie, nici măcar nu pot să intru, pentru că fiind pline de sine, nu există un loc în care să Mă pot așeza. Cele nedemne nu țin cont de harurile Mele și merg din cădere în cădere până la distrugere. De aceea, vreau ca în această zi să faci acte continue de umilință; vreau ca tu să stai ca un copil înfășat, care nu poate să miște niciun picior pentru a face un pas, nici mâna pentru a lucra, așteptând totul de la mama. Astfel, tu vei sta alături de Mine ca un copil, rugându-Mă să te sprijin mereu și să te ajut. Confesează-Mi întotdeauna nimicnicia ta, pe scurt, așteptând totul de la Mine”.

Consacrarea la Voința Divină

In Voluntate Dei! Deo gratias!

(Voia lui Dumnezeu! Mulțumim lui Dumnezeu!)

O, iubitoare Voință Divină, iată-mă înaintea imensității luminii Tale, pentru ca bunătatea Ta eternă să-mi deschidă ușa să intru în Ea să-mi formez întreaga mea viața în Tine Voință Divină. De aceea eu, cea mai mică dintre toate creaturile, mă prostern dinaintea luminii Tale și vin, o adorabilă Voință, în mica mulțime a fiilor Fiatului Tău Suprem.

Prosternată în nimicnicia mea, mă rog și implor ca lumina Ta să mă inunde și să acopere tot ce nu-Ți aparține, pentru că eu nu doresc să fac altceva decât să Te privesc, să Te înțeleg și să trăiesc în Tine, Voință Divină. Ea va fi viața mea, centrul inteligenței mele, cuceritoarea inimii mele și a ființei mele întregi. În această inimă nu vreau să mai aibă viață vrerea umană. O voi alunga din ea și voi forma noul Eden al păcii, al fericirii și al iubirii. Cu ea voi fi mereu fericită, voi avea o forță unică și o sfințenie care sfințește totul și conduce totul la Dumnezeu.

Prosternată aici, invoc ajutorul Preasfântei Treimi să mă primească să trăiesc în puritatea Voinței Divine, ca să se întoarcă în mine ordinea originară a creației, adică așa cum a fost creată ființa umană.

Mamă Cerească, Suverană Regină a Fiatului Divin, ia-mă de mână și închide-mă în lumina Vrerii Divine. Tu vei fi călăuza mea, blânda mea Mamă și mă vei învăța să trăiesc și să mă păstrez în ordinea și în ambientul Voinței Divine. Suverană Cerească, Inimii Tale îi încredințez întreaga mea ființă. Tu mă vei iniția cum să mă comport în Voința Divină, iar eu voi fi atentă să Te ascult. Vei întinde mantia Ta asupra mea, pentru ca șarpele infernal să nu îndrăznească să pătrundă în acest Eden sfânt pentru a mă atrage și a mă face să cad în labirintul vrerii umane.

Inimă a Supremului meu Bine, Isus, Tu îmi vei da flăcările Tale ca să mă ardă, să mă consume și să mă alimenteze, pentru a forma în mine viața Vrerii Supreme.

Sfinte Iosif, tu vei fi protectorul meu, apărătorul inimii mele și vei ține cheile vrerii mele în mâinile tale. Vei apăra inima mea cu gelozie și, te rog, să nu mi-o mai dai niciodată, ca eu să fiu sigură că nu voi ieși niciodată din Voința lui Dumnezeu.

Îngerul meu păzitor, păzește-mă, apără-mă, ajută-mă în toate, ca Edenul meu să înflorească și să recheme întreaga lume la Voința lui Dumnezeu!

Curte Cerească, vino în ajutorul meu, iar eu voi trăi mereu în Voința Divină!

A V-a oră (21:00-22:00) – Prima oră de agonie în grădina Ghetsemani

[Tristul meu Isus, mă simt atrasă în această Grădină ca de un curent electric… Înțeleg că Tu, puternic magnet al inimii mele rănite, mă chemi, iar eu alerg, gândind în sinea mea: ce sunt aceste atracții de iubire pe care le simt în mine? Ah, poate persecutatul meu Isus se află într-o asemenea stare de amărăciune, încât simte nevoia companiei mele!… Iar eu zbor. Dar, ce! Mă simt îngrozită intrând în această Grădină… Întunericul nopții, intensitatea frigului, mișcarea lentă a frunzelor, cu voci slăbite, anunță durere, tristețe și moarte pentru îndureratul meu Isus; dulcile scânteieri ale stelelor, ca niște ochi plângători, toate au intenția să privească, făcând ecou lacrimilor lui Isus, reproșându-mi nerecunoștințele mele. Iar eu tremur și merg să-L caut bâjbâind, și îl chem: „Isuse, unde ești? Mă chemi și nu Te arăți? Mă chemi, și Te ascunzi?”

Totul e teroare, totul este groază și liniște profundă. Dar, ascultând, aud o respirație îngreunată și-L găsesc pe însuși Isus… Dar ce schimbare fatală! Nu mai este dulcele Isus de la Cina Euharistică, pe Chipul căruia strălucea o frumusețe orbitoare și răpitoare, ci este trist, cu o tristețe mortală, încât desfigurează frumusețea Sa înnăscută… Deja agonizează și mă simt tulburată gândind că poate nu voi mai asculta vocea Sa, pentru că pare că moare… De aceea, îmbrățișez picioarele Sale; mă fac mai îndrăzneață și mă apropii de brațele Sale, pun mâna mea pe fruntea Sa pentru a-L susține și în șoaptă Îl chem: „Isuse, Isuse!”

Iar El, cutremurat de vocea mea, mă privește și îmi spune: „Fiică, ești aici? Te așteptam, aceasta era tristețea care Mă oprima cel mai mult: părăsirea totală a tuturor și te așteptam pe tine pentru a te face să fii spectatoarea durerilor Mele și a te face să bei împreună cu Mine potirul amărăciunilor, care peste puțin, Tatăl Meu Ceresc Mi-l va trimite prin intermediul Îngerului. Îl vom sorbi împreună, pentru că nu va fi potir de consolare, ci de amărăciuni intense și simt nevoia ca un suflet iubitor să bea cel puțin câteva picături. De aceea te-am chemat, ca tu să accepți să împarți cu Mine durerile Mele și să Mă asiguri că nu Mă vei lăsa singur într-un atât de mare abandon!”

„Ah, da, chinuitul meu Isus, vom bea împreună potirul amărăciunilor Tale, vom suferi durerile Tale și nu mă voi îndepărta niciodată de lângă Tine!”

Iar tristul Isus, asigurat de mine, intră în agonie mortală, suferă dureri nemaivăzute și neînțelese… Iar eu, neputând rezista și voind să-L compătimesc și să-L alin, Îi spun: „Spune-mi de ce ești atât de trist, abătut și singur, în această Grădină și în această noapte? Este ultima noapte a vieții Tale pe pământ; puține ore Îți rămân pentru a începe Patima Ta… Credeam că o voi găsi cel puțin pe Mama Cerească, pe iubitoarea Magdalena, pe credincioșii Apostoli, iar în schimb Te găsesc, singur, singur, pradă unei tristeți care Îți dă moarte nemiloasă, fără să Te facă să mori… O, Binele meu și Totul meu, nu îmi răspunzi? Vorbește-mi! Dar pare că îți lipsește cuvântul, atât de mare este tristețea care Te oprimă. Dar, o, Isuse al meu, acea privire a Ta plină de lumină, da, dar tristă și întrebătoare, încât pare că ceri ajutor, Chipul Tău palid, buzele Tale arse din nou de iubire, Persoana Ta Divină, care din cap până în picioare tremură toată, Inima Ta care îți bate foarte puternic – iar acele bătăi caută suflete și-Ți provoacă o lipsă de aer și pare că dintr-un moment într-altul Tu îți dai ultima suflare – îmi spun că Tu ești singur și de aceea vrei compania mea. Iată-mă, o, Isuse, toată pentru Tine, împreună cu Tine; însă nu mă lasă inima să Te văd doborât la pământ… Te iau în brațele mele, Te strâng la inima mea; vreau să număr unul câte unul chinurile Tale, ofensele Ți se înfățișează una câte una, pentru a-Ți da alinare în toate, reparare pentru toate și pentru a-Ți da cel puțin compătimirea mea…

Dar, o, Isuse al meu, în timp ce Te țin în brațele mele, suferințele Tale se măresc… Viața mea, simt curgând prin venele Tale un foc și simt că sângele Îți fierbe și vrea să rupă venele pentru a ieși afară… Spune-mi, Iubirea mea, ce faci? Nu văd bice, nici spini, nici cuie, nici cruce; și totuși sprijinind capul pe Inima Ta, simt că spini nemiloși Îți străpung capul și bice nemiloase care nu îți cruță nicio părticică din interiorul și din afara Persoanei Tale Divine, iar mâinile Tale sunt paralizate și răsucite mai mult decât [dacă ar fi străpunse] de cuie… Spune-mi, dulcele meu Bine, cine este cel care are atât de mare putere chiar și în interiorul Tău, care Te chinuie și Te face să înduri tot atâtea morți câte chinuri Îți dă?”

Ah, pare că binecuvântatul Isus, deschide buzele Sale slăbite și muribunde și îmi spune: „Fiica Mea, vrei să știi cine Mă chinuie mai mult decât înșiși călăii? Ba chiar aceia sunt nimic în comparație cu aceasta! Este Veșnica Iubire, care, voind întâietate în toate, Mă face să sufăr totul deodată și în părțile cele mai intime, ceea ce călăii Mă vor face să sufăr puțin câte puțin… Ah, fiica Mea, Iubirea este cea care predomină totul asupra Mea și în Mine: Iubirea Îmi este cui, Iubirea Îmi este bici, Iubirea Îmi este coroana de spini, Iubirea Îmi este totul; Iubirea este Patima Mea veșnică, pe când cea a oamenilor este temporală… Ah, fiica Mea, intră în Inima Mea, vino și pierde-te în Iubirea Mea și doar în Iubirea Mea vei înțelege când am suferit și cât Te-am iubit, și vei învăța să Mă iubești și să suferi doar din iubire”.

O, Isuse al meu, din moment ce Tu mă chemi înăuntrul Inimii Tale pentru a-mi arăta ceea ce Iubirea Te-a făcut să suferi, eu intru și, în timp ce intru, văd minunile Iubirii, că nu cu spini materiali [reali] Îți încoronează capul, ci cu spini de foc; că Te biciuie, nu cu bice de funii, ci cu bice de foc; că Te răstignesc cu piroane, nu de fier, ci de foc… Totul este Foc, care pătrunde până în oase și în măduvă, infuzând întreaga Ta Preasfântă Umanitate în foc, Îți dă dureri mortale, cu siguranță mai mult decât în însăși Patima Ta și pregătește o baie de Iubire pentru toate sufletele care vor vrea să se spele de orice pată și să dobândească dreptul de fii ai Iubirii.

O, Iubire fără sfârșit, eu simt cum mă retrag dinaintea acestei mari imensități de Iubire și văd că ar trebui să fiu în întregime iubire pentru a putea intra în iubire și a o înțelege! O, Isuse al meu, nu sunt! Dar, din moment ce Tu vrei compania mea și vrei să intru în Tine, Te rog să mă faci să devin în întregime Iubire.

De aceea, Te implor să încoronezi capul meu și fiecare gând al meu cu [această] coroană a Iubirii. Te implor, o, Isuse, să biciuiești sufletul meu cu biciul iubirii, trupul meu, puterile mele, sentimentele mele, dorințele, afecțiunile… pe scurt, totul, iar în toate să rămân biciuită și pecetluită de Iubire. O, Iubire nesfârșită, fă ca totul în mine să ia viață de la Iubire.

O, Isuse, Centrul tuturor iubirilor, Te implor să pironești mâinile și picioarele mele cu [aceste] cuie ale Iubirii, astfel încât, pironită în întregime de Iubire, să devin iubire, [doar] iubire să înțeleg, de iubire să fiu îmbrăcată, de iubire să fiu hrănită, iubirea să mă țină în întregime pironită în Tine, astfel încât niciun lucru în interiorul și în afara mea, să nu aibă curajul să îndrăznească să mă distragă de Iubirea Ta, o, Isuse!]

A IV-a oră (20:00-21:00) – Cina Euharistică

[Iubirea mea dulce, mereu nemulțumit în Iubirea Ta, văd că în timp ce termini ultima cină legală împreună cu dragii Tăi discipoli, Te ridici de la masă și unit cu ei înalți un imn de mulțumire Tatălui, pentru că v-a dat hrana, voind să repari în acest fel lipsa tuturor mulțumirilor pe care nu le dau creaturile, pentru multele mijloace pe care ni le dă pentru menținerea vieții trupești. De aceea Tu, o, Isuse, în ceea ce faci, atingi sau vezi, ai mereu pe buze cuvântul „Mulțumiri să-Ți fie aduse Ție, o, Tată…” Și eu, o, Isuse, unită cu Tine, iau cuvântul chiar de pe buzele Tale și voi spune mereu și în toate: „Îți mulțumesc pentru mine și pentru toți”, pentru a continua repararea lipsurilor mulțumirilor.

Spălarea picioarelor

Dar, o, Isuse al meu, Iubirea Ta pare că nu se poate opri… Văd că îi faci pe iubiții Tăi discipoli să se așeze din nou; iei un vas cu apă, Te încingi cu un ștergar alb și Te prosternezi la picioarele Apostolilor, într-un gest atât de umil, încât atragi atenția întregului Cer și îl faci să rămână în extaz. Chiar și Apostolii rămân aproape nemișcați, văzându-Te prosternat la picioarele lor… Dar spune-mi, Iubirea mea, ce vrei? Ce intenționezi cu acest act atât de umil? Umilință nemaivăzută și care niciodată nu se va vedea!

„Ah, fiica Mea, vreau toate sufletele și, prosternat la picioarele lor, ca un sărman cerșetor, le cer, insist și plângând, le întind curse de iubire pentru a le avea…! Vreau, prosternat la picioarele lor, cu acest vas de apă amestecat cu lacrimile Mele, să le spăl de orice imperfecțiune și să-i pregătesc pentru a Mă primi pe Mine în Sacrament… Acest act de a Mă primi în Euharistie îl am atât de mult în inima Mea, încât nu vreau să încredințez această misiune îngerilor și nici măcar Mamei Mele dragi, ci Eu însumi vreau să le purific chiar și fibrele cele mai intime, pentru a-i pregăti să primească Rodul Sacramentului; iar în Apostoli, intenționam să pregătesc toate sufletele. Intenționez să repar toate faptele sfinte și administrarea Sacramentelor, mai ales făcută Preoții cu spirit de mândrie, (fapte) goale de spirit divin și dezinteres… Ah, câte opere bune ajung la Mine, mai mult pentru a Mă dezonora decât pentru a-Mi da onoare! Mai mult pentru a-Mi da amărăciune decât pentru a Mă mulțumi! Mai mult pentru a-Mi da moarte decât pentru a-Mi da viață!

Acestea sunt ofensele care Mă îndurerează cel mai mult… Ah, da, fiica Mea, numără toate ofensele cele mai intime care Îmi sunt aduse și să-mi dai reparare cu propriile Mele reparări; consolează Inima Mea amărâtă!”

O, Suferindul Meu Bine, îmi însușesc Viața Ta și împreună cu Tine intenționez să repar toate aceste ofense. Vreau să intru în cele mai intime ascunzișuri ale Inimii Tale Divine și să repar cu însăși inima Ta ofensele cele mai intime și mai secrete pe care le primești de la cei mai dragi ai Tăi. Vreau, o, Isuse al meu, să Te urmez în toate și împreună cu Tine vreau să vizitez toate sufletele care trebuie să Te primească în Euharistie și să intru în inimile lor și să-mi așez mâinile mele împreună cu ale Tale, pentru a le purifica. Oh, o, Isuse, cu această apă și cu lacrimile Tale, cu care ai spălat picioarele Apostolilor, să spălăm sufletele care trebuie să Te primească, să purificăm inimile lor, să le înflăcărăm, să scuturăm praful cu care s-au murdărit, astfel ca primindu-Te, Tu să poți găsi în ele mulțumirile în locul amărăciunilor Tale.

Dar, afectuosul meu Bine, în timp ce intenționezi să speli picioarele Apostolilor, Te privesc și văd o altă durere care străpunge Inima Ta Preasfântă. Acești Apostoli îți reprezintă pe toți viitorii fii ai Bisericii, și fiecare dintre ei [reprezintă] seria durerilor Tale… În unii, slăbiciunile; în alții, înșelăciunile; în acesta, ipocriziile; în acela, iubirea neînfrânată pentru interese; în Sfântul Petru, lipsa fermității și toate ofensele capilor Bisericii; în Sfântul Ioan, ofensele celor mai fideli ai Tăi; în Iuda, pe toți apostații, cu toată seria celor mai grave rele pe care aceștia le comit… Ah, durerea Ta este sufocată de durere și de iubire, într-atât încât, neputând să le conții, Te oprești la picioarele fiecărui Apostol și izbucnești în plâns, Te rogi și repari pentru fiecare dintre aceste ofense și ceri pentru toți remediul potrivit…

Isuse al meu, mă unesc cu Tine; îmi însușesc rugăciunile Tale, reparările Tale și remediile Tale potrivite pentru fiecare suflet. Vreau să amestec lacrimile mele cu ale Tale, astfel încât, Tu, niciodată să nu mai rămâi singur, ci mereu să mă ai cu Tine, pentru a împărți împreună durerile Tale.

Dar, Iubirea mea dulce, în timp ce continui să speli picioarele Apostolilor, văd că deja ești la picioarele lui Iuda. Îți simt respirația îngreunată… Dar, în timp ce speli acele picioare, văd nu doar că plângi, dar gemi și le săruți, le strângi la Inimă și, neputând să vorbești, pentru că vocea Îți este sufocată de plâns, îl privești cu ochii plini de lacrimi și îi spui cu Inima: „Fiul Meu, oh, te rog cu vocea lacrimilor, nu te duce în iad! Dă-Mi sufletul tău, pe care ți-l cer, prosternat la picioarele tale. Spune-Mi ce vrei?  Ce pretinzi? Totul îți voi da, numai să nu te pierzi. Oh, cruță-Mi Mie această durere, Dumnezeul Tău!”

Și Te întorci să strângi din nou acele picioare la Inima Ta. Dar, văzând împietrirea inimii lui Iuda, Inima Ta este în suferințe, Inima Ta Te sufocă și ești pe punctul de a leșina… Inima și Viața mea, permite-mi să Te susțin în brațele mele! Înțeleg că acestea sunt stratagemele Tale iubitoare, pe care le folosești cu fiecare păcătos încăpățânat.

Oh, Te rog, Inima mea, în timp ce Te compătimesc și repar ofensele pe care le primești de la sufletele care se încăpățânează și nu vor să se convertească, să înconjurăm împreună pământul, iar unde sunt păcătoșii încăpățânați, să le dăm lor lacrimile Tale pentru a-i înduioșa, sărutările și îmbrățișările Tale de iubire, pentru a-i înlănțui de Tine, astfel ca să nu-Ți mai poată scăpa, și astfel să Te consoleze pentru durerea și pierderea lui Iuda.

Instituirea Euharistiei

Isuse al meu, bucuria și încântarea mea, văd că Iubirea Ta aleargă și fuge cu repeziciune. Te ridici, îndurerat cum ești, și aproape alergi spre altar unde sunt pregătite pâinea și vinul pentru consacrare. Te văd, Inima mea, că iei un aspect cu totul nou și nemaivăzut. Persoana Ta Divină ia un aspect delicat, iubitor, afectuos, ochii Tăi strălucesc de lumină, mai mult decât ar fi fost sori; fața Ta îmbujorată este strălucitoare; buzele Tale surâzătoare sunt arse de iubire; mâinile Tale creatoare se pregătesc pentru actul de a crea… Te văd, Iubirea mea, în întregime transformat; Divinitatea pare ca și cum s-ar revărsa din Umanitate. Isuse, Inima și Viața mea, acest aspect al Tău nemaivăzut, atrage atenția Apostolilor; sunt prinși de o dulce încântare și nici măcar nu îndrăznesc să respire. Mama Ta dulce aleargă în spirit la picioarele altarului, să admire miracolele Iubirii Tale. Îngerii coboară din Cer și se întreabă între ei: „Ce este? Ce este?” Sunt adevărate nebunii, adevărate excese! Un Dumnezeu care creează, nu Cerul sau pământul, ci pe sine însuși… Și unde? În interiorul materiei fără valoare, în puțină pâine și puțin vin…

Și în timp ce toți sunt în jurul Tău, o, Iubire neîndestulată, văd că iei pâinea în mâini, o oferi Tatălui și aud vocea Ta preadulce care spune: „Tată Sfânt, Îți mulțumesc că Îl asculți mereu pe Fiul Tău. Tată Sfânt participă împreună cu Mine. Tu, într-o zi, M-ai trimis din Cer pe pământ pentru a Mă Întrupa în sânul Mamei Mele, pentru a veni să-i mântuiesc pe fiii noștri; acum permite-Mi să Mă Întrupez în fiecare ostie, spre a continua mântuirea lor și pentru a fi Viața fiecărui fiu al Meu… Vezi, o, Tată? Puține ore rămân din Viața Mea: cine va avea inima să-i lase pe fiii Mei orfani și singuri? Mulți sunt dușmanii lor, întunericul, viciile, slăbiciunile la care sunt expuși. Cine îi va ajuta? Oh, Te implor, să rămân în fiecare ostie, pentru a fi viață în fiecare și pentru a pune dușmanii pe fugă, să fiu pentru ei lumină, tărie și ajutor în toate… Altfel unde vor merge? Cine îi va ajuta? Lucrările Noastre sunt veșnice, Iubirea Mea este irezistibilă; nu pot și nici nu vreau să-i las pe fiii Mei”.

Tatăl se înduioșează auzind vocea tandră și afectuoasă a Fiului. Coboară din Cer; este deja pe altar, cu Duhul Sfânt, pentru a participa [împreună] cu Fiul. Iar Isus, cu vocea sonoră și emoționată, pronunță cuvintele Consacrării și, fără să se lase pe sine însuși, se creează pe sine însuși în acea pâine și vin. Apoi Îi împărtășești pe Apostolii Tăi; și cred că Mama noastră Cerească nu a rămas uitată, fără să Te primească… Ah, Isuse, Cerurile se închină și toți îți transmit un act de adorație, în noua Ta stare de profundă anihilare!

Dar, o, dulce Isuse, în timp ce iubirea Ta rămâne mulțumită și satisfăcută, neavând altceva de făcut, văd, o, Binele meu, pe acest altar, în mâinile Tale, toate ostiile consacrate care se vor perpetua până la sfârșitul secolelor, iar în fiecare ostie [văd] desfășurată întreaga și dureroasa Ta Pătimire, deoarece creaturile, la excesele Iubirii Tale, îți pregătesc excese de nerecunoștință și de enorme crime… Iar eu, Inima inimii mele, vreau să fiu mereu cu Tine în fiecare tabernacol, în toate pixidele și în fiecare ostie consacrată, care va exista până la sfârșitul lumii, pentru a exprima actele mele de reparare, în funcție de ofensele pe care le primești.]

Așadar, Inima mea, mă așez lângă Tine și sărut fruntea Ta maiestuoasă; dar sărutându-Te, simt înțepăturile spinilor Tăi. O, Isuse al meu, în această ostie sfântă, spinii nu Te ocolesc. Văd că făpturile, vin înaintea Ta și, în loc să-Ți dea omagiul gândurilor lor bune, Îți trimit gândurile lor rele, iar Tu, din nou pleci capul ca atunci când Pătimeai, primești și tolerezi spinii acestor gânduri rele. O, Iubirea mea, mă apropii de Tine pentru a împărți cu Tine durerile Tale; așez toate gândurile mele în mintea Ta, pentru a respinge acești spini care Te îndurerează atât de mult, iar fiecare gând al meu să treacă prin fiecare gând al Tău, să-Ți aducă actul de reparare pentru fiecare gând rău și astfel să îndulcesc gândurile Tale triste.

Isuse, Binele meu, sărut ochii Tăi frumoși. Văd privirea Ta iubitoare întoarsă spre cei care vin în prezența Ta, nerăbdător să ai schimbul privirilor lor de iubire; dar câți vin înaintea Ta și, în loc să Te privească și să Te caute pe Tine, privesc lucruri care îi fac neatenți și Te lipsesc pe Tine de gustul pe care îl simți în schimbul privirilor de iubire! Tu plângi, iar eu, sărutându-Te, simt buzele mele scăldate de lacrimile Tale. Isuse al meu nu plânge; vreau să așez ochii mei în ai Tăi pentru a împărți împreună cu Tine aceste dureri ale Tale, și să plâng cu Tine, voind să repar toate privirile neatente ale creaturilor; Îți ofer privirile mele mereu fixate în Tine.

Isuse, Iubirea mea, sărut urechile Tale Preasfinte și văd că intenționezi să asculți ce vor creaturile de la Tine, pentru a le consola; în schimb, ele fac să-Ți ajungă la urechi rugăciuni recitate rău, pline de neîncredere, rugăciuni făcute din obișnuință, iar auzul Tău în această ostie sfântă este mai molestat decât în însăși Patima Ta.

O, Isuse al meu, vreau să iau toate armoniile Cerului și să le așez în urechile Tale pentru a-Ți oferi reparări. Vreau să-mi așez urechile mele în ale Tale, nu doar pentru a împărți împreună aceste dureri, ci pentru a-Ți ofer actul meu continuu de reparare și de a Te consola.

Isuse, Viața mea, sărut Fața Ta Preasfântă; o văd însângerată, învinețită și umflată. O, Isuse, făpturile vin înaintea acestei ostii sfinte, iar cu atitudinile lor indecente și cu discursurile lor rele, în loc să Te onoreze Îți dau palme și Te scuipă, iar Tu, la fel ca [în timpul] Pătimirii, le primești cu toată pacea și răbdarea și înduri totul. O, Isuse, vreau să așez fața mea lângă a Ta, nu doar pentru a Te săruta și pentru a primi palmele care Îți vin de la făpturi, dar vreau să cufund [fața] mea în însăși Fața Ta, pentru a împărți cu Tine toate durerile Tale. Și cu mâinile mele, intenționez să Te mângâi, îndepărtându-Ți scuipatul, și să Te strâng puternic la inima mea; iar din ființa mea vreau să fac multe bucățele minuscule, pe care să le așez înaintea Ta ca statui îngenunchiate și toate mișcările mele intenționez să fie prosternări continue pentru a repara dezonorările pe care le primești din partea tuturor creaturilor.

Isuse al meu, sărut gura Ta preasfântă și văd că, ajungând în inimile creaturilor, ești constrâns să Te lași pe multe limbi mușcătoare, impure, rele… Oh, cât ești de amărât! Te simți ca intoxicat de aceste limbi, dar este și mai rău când cobori în inimile lor. O, Isuse, dacă ar fi posibil, aș vrea să mă aflu în gura fiecărei creaturi, pentru a te îndulci și a repara toate ofensele pe care le primești de la ele.

Extenuatul meu Bine, sărut gâtul Tău Preasfânt. Îl văd obosit, epuizat și complet ocupat în lucrarea Ta de iubire; spune-mi, ce faci? Iar Tu: „Fiica Mea, în această ostie lucrez de dimineața până seara formând lanțuri de iubire; și în timp ce sufletele vin la Mine, Eu le înlănțui de Inima Mea; dar știi tu ce fac ele? Multe se dezleagă și le rup în bucăți cu putere, și, cum aceste lanțuri sunt legate de Inima Mea, Eu rămân torturat și delirez. Apoi ele, rupând lanțurile Mele, fac zadarnică lucrarea Mea, căutând lanțurile făpturilor; și asta o fac chiar și în prezența Mea, folosindu-se de Mine pentru a-și atinge scopul lor. Aceasta Mă îndurerează atât de mult, încât Îmi dă o febră intensă, făcându-Mă să leșin și să delirez…”

O, Isuse, cât Te compătimesc! Iubirea Ta este pusă la grea încercare, iar eu, pentru a Te alina pentru ofensele pe care le primești din partea acestor suflete, Te rog, să înlănțui inima mea cu aceste lanțuri rupte de ele, pentru a putea să-Ți dau în locul lor, schimbul meu de iubire.

Isuse al meu, Săgetătorul meu Divin, sărut pieptul Tău. Este atât de mare focul pe care Îl conții în El, încât, pentru a da puțină răcoare flăcărilor Tale și voind să Te oprești puțin din lucrarea Ta, începi să Te joci cu sufletele care vin la Tine, (lansând) spre ele săgeți de iubire care ies din pieptul Tău. Jocul Tău este să creezi săgeți, scântei, fulgere, iar când acestea ating sufletele, Tu sărbătorești. Dar multe, o, Isuse, Ți le resping, trimițându-Ți în schimb săgeți de răceală, scântei de indiferență, fulgere de nerecunoștință, iar Tu rămâi atât de trist, încât ești de plâns… O, Isuse, iată pieptul meu gata nu doar să primească săgețile Tale destinate mie, dar și  cele pe care Ți le resping alte suflete, și așa nu vei mai fi învins în jocul Tău de iubire; vreau să repar pentru răceala, indiferența, și nerecunoștințele pe care le primești din partea lor.

O, Isuse, sărut mâna Ta stângă și intenționez să repar toate atingerile ilegale sau condamnabile, făcute în prezența Ta, și Te rog, să mă ții mereu strânsă la Inima Ta.

O, Isuse, sărut mâna Ta dreaptă și intenționez să repar toate sacrilegiile, mai ales liturghiile rău celebrate. De câte ori, Iubirea mea, Tu ești constrâns să cobori din Cer în mâinile preoților nedemni și, deși simți dezgust să Te afli în acele mâini, Iubirea Te constrânge să rămâi; ba chiar, în anumiți preoți, Tu găsești pe acei preoți ai Pătimirii Tale, care cu enormele lor crime și sacrilegii, reînnoiesc actul uciderii lui Dumnezeu! Isuse, mă înspăimântă să mă gândesc la așa ceva! Cu toate acestea, așa cum [în timpul] Patimilor stăteai în mâinile iudeilor, tot astfel Te afli în acele mâini nedemne, precum un mielușel blând, așteptând din nou moartea Ta. O, Isuse, cât suferi! Tu ai vrea o mână iubitoare care să Te elibereze din acele mâini sângeroase. O, Isuse, când Te vei afla în asemenea mâini, Te rog, să mă chemi aproape de Tine, și pentru a Te adăposti Te voi acoperi cu puritatea îngerilor, Te voi parfuma cu virtuțile Tale pentru a atenua greața pe care o simți aflându-Te în acele mâini, iar inima mea Ți-o voi oferi drept scăpare și refugiu. Iar în timp ce vei sta în mine, eu Te voi ruga pentru preoți, pentru ca toți să fie miniștri Tăi demni.

O, Isuse, sărut piciorul Tău stâng și intenționez să repar pentru aceia care te primesc din obișnuință și fără dispozițiile necesare.

O, Isuse, sărut piciorul Tău drept și intenționez să repar pentru aceia care Te primesc pentru a Te insulta. Oh, când vor îndrăzni să facă aceasta, Te rog, să reînnoiești miracolul pe care l-ai făcut cu Longin, însănătoșindu-l din nou și convertindu-l doar cu atingerea sângelui care a izvorât din Inima Ta străpunsă de lancea lui… Astfel, la atingerea sacramentelor Tale, schimbă ofensele în iubire, iar pe ofensatori în iubitori.

O, Isuse, sărut Inima Ta, în care se revarsă toate ofensele, iar eu intenționez să-Ți dau reparări în toate, să-Ți dau un schimb de iubire pentru toți și să împart mereu cu Tine durerile Tale. O, cerescule Săgetător, dacă vreo ofensă scapă reparărilor mele, Te rog să mă întemnițezi în Inima și în Voința Ta, astfel încât, nimic să nu-mi poată scăpa. O voi ruga pe dulcea Mamă să mă țină mereu împreună cu Ea, pentru a repara totul și pentru toți; Te sărutăm împreună și făcându-Ți zid de apărare, îți vom îndepărta valurile de amărăciuni pe care le primești din partea făpturilor…

  Oh, o, Isuse, amintește-Ți că și eu sunt o sărmană prizonieră; este adevărat că închisorile Tale sunt mai restrânse, de dimensiunea mică a unei ostii. De aceea închide-mă în Inima Ta și, cu lanțurile iubirii Tale, nu doar să mă întemnițezi, ci leagă unul câte unul gândurile mele, afecțiunile, dorințele, imobilizează mâinile și picioarele mele la Inima Ta, astfel încât, eu să nu mai am alte mâini și alte picioare decât pe ale Tale. Așadar, Iubirea mea, închisoarea mea va fi Inima Ta, lanțurile mele vor fi formate de iubire, flăcările Tale vor fi hrana mea, respirația Ta va fi a mea, porțile care mă vor împiedica să ies vor fi Voința Ta Preasfântă; și astfel, nu voi vedea decât flăcări, nu voi atinge decât foc, care, în timp ce îmi va da viață, [de fapt] mi va da moarte, ca aceea pe care Tu o înduri în ostia sfântă, și așa Îți voi da viața mea; iar în timp ce eu voi rămâne prizonieră în Tine, Tu Îți vei găsi locuința în mine. Nu este aceasta intenția Ta, închizându-Te în ostie; aceea de a fi eliberat (din ostie) de sufletele care Te primesc, luând viață în ele? Iar acum, în semn de iubire, binecuvântează-mă și sărută-mă, iar eu, Te îmbrățișez și rămân în Tine.

[O, Inima mea dulce, văd, că, după ce ai instituit Preasfântul Sacrament și ai văzut imensa nerecunoștință și ofensele făpturilor față de excesiva Ta Iubire, deși rămâi rănit și amărât, totuși nu dai înapoi, ci dimpotrivă, vrei să îneci totul în imensitatea Iubirii Tale.

  Te văd, o, Isuse, că Te dăruiești pe Tine însuți Apostolilor Tăi și apoi adaugi că, ceea ce ai făcut Tu, trebuie să facă ei, oferindu-le puterea de a consacra; și de aceea îi numești preoți și institui și alte sacramente. Astfel că la toate Te gândești și repari totul: predicile făcute rău, sacramentele administrate și primite fără dispoziție, și de aceea sunt fără efecte, vocațiile greșite ale preoților, atât din cauza lor, cât și din a celor care îi numesc, nefolosind toate mijloacele pentru a cunoaște adevăratele vocații… Ah, nimic nu-Ți scapă, o, Isuse! Iar eu intenționez să Te urmez și să repar toate aceste ofense.

Apoi, după ce ai împlinit totul, îi aduni pe Apostolii Tăi și pornești spre Grădina Ghetsemani, pentru a începe dureroasa Ta Pătimire. Te voi urma în toate, ținându-Ți o fidelă companie.]

A III-a oră (19:00-20:00) – Ultima Cină Legală – [stabilită sau prescrisă de lege]

O, Isuse, deja ajungi cu iubiții Tăi apostoli la Cenacol și Te așezi la cină cu ei. Câtă dulceață, câtă bunăvoință arăți Tu, în toată Persoana Ta, înjosindu-te și luând pentru ultima oară hrana materială! Totul este iubire în Tine; chiar și în aceasta, Tu nu doar repari păcatele de lăcomie, dar implori chiar și sfințirea hranei și, cum aceasta se preschimbă în forță, tot astfel, obții pentru noi sfințenia până și în lucrurile inferioare și mai comune.

Isuse, Viața mea, privirea Ta dulce și pătrunzătoare pare că scrutează pe toți Apostolii și, chiar în acel act de a mânca, Inima Ta rămâne străpunsă văzându-i pe Apostolii Tăi dragi, slăbiți și încă epuizați, și mai ales perfidul Iuda, care deja a pus piciorul în iad. Iar Tu, din adâncul Inimii, spui cu amărăciune: „Care este folosul Sângelui Meu? Iată un suflet, care a beneficiat atât de mult de Mine, este pierdut!”

Și cu ochii Tăi strălucind de lumină, îl privești de parcă ai vrea să-l faci să înțeleagă marele rău împlinit [de el]. Dar Caritatea Ta supremă Te face să suporți această durere și n-o arăți nici măcar iubiților Tăi discipoli…

Iar în timp ce suferi pentru Iuda, Inima Ta ar vrea să se umple de bucurie văzând la stânga Ta pe iubitul Tău discipol Ioan, astfel că, nemaiputând conține Iubirea, îl atragi cu delicatețe spre Tine, îi așezi capul pe Inima Ta, făcându-l să simtă anticipat Paradisul.

Aceasta este ora solemnă, pentru că în cei doi discipoli sunt reprezentate cele două popoare, cel pierdut și cel ales: cel pierdut, în Iuda, care simte deja iadul în inimă; iar cel ales, în Ioan, care se odihnește și se bucură în Tine.

O, Dulcele meu Bine, și eu mă așez aproape de Tine și, împreună cu iubitul Tău discipol, vreau să-mi sprijin capul obosit pe Inima Ta adorabilă, și să Te rog să mă faci să aud, chiar și aici pe acest pământ, desfătările Cerului, și astfel, captivată de dulcea armonie a Inimii Tale, pământul să nu mai fie pentru mine pământ, dar Cer.

Dar în acele armonii preadulci și divine, simt că Îți scapă dureroase bătăi ale Inimii: sunt pentru sufletele pierdute! O, Isuse, oh, nu permite ca noi suflete să se piardă; fă ca bătaia Inimii Tale, trecând prin inimile lor, să-i facă să simtă palpitațiile vieții Cerului, precum le simte iubitul Tău discipol Ioan, și atrași de suavitatea și dulceața Iubirii Tale, toți să Ți se poată supune.

O, Isuse, în timp ce rămân în Inima Ta, dă-mi și mie hrana pe care ai dat-o Apostolilor, hrana Voinței Tale Divine, hrana Iubirii, hrana Cuvântului Divin. O, Isuse al meu, niciodată să nu-mi refuzi această hrană, pe care Tu dorești atât de mult să mi-o oferi, astfel încât, să formezi în mine însăși viața Ta.

Dulcele meu Bine, în timp ce stau aproape de Tine, văd că hrana pe care Tu o iei împreună cu dragii Tăi discipoli nu este altceva decât un miel. Acesta este mielul simbolic; și cum în acest miel nu rămâne, prin puterea focului, nicio fărâmă de viață, tot așa, Tu, Mielul mistic, care trebuie să Te consumi în întregime pentru creaturi prin puterea iubirii, nu vei păstra pentru Tine nici măcar o picătură de Sânge, vărsându-L în întregime din iubire pentru noi…

Astfel că, o, Isuse, Tu nu faci nimic care să nu reprezinte pe viu Patima Ta foarte dureroasă, pe care o ai mereu prezentă în minte, în Inimă, în tot, iar aceasta mă învață că, dacă și eu voi avea în fața minții și a inimii gândul Pătimirii Tale, niciodată nu îmi vei refuza hrana Iubirii Tale. Cât Îți mulțumesc!

O, Isuse al meu, nici un act nu Îți scapă care să nu mă aibă pe mine prezentă, intenționând să-mi faci un bine special. De aceea Te rog ca, în mintea mea, în inima mea, în privirile mele, în faptele mele și în pașii mei, să fie mereu Patima Ta, astfel ca, oriunde mă întorc, în interiorul meu și în afara mea, să Te găsesc mereu pe Tine prezent în mine; și dă-mi harul să nu uit niciodată ceea ce ai suferit și pătimit pentru mine. Acesta să fie magnetul meu, care, atrăgând toată ființa mea în Tine, să nu mă mai pot îndepărta niciodată de Tine.

A II-a oră (18:00-19:00) – Isus se desparte de Mama sa Preasfântă Isus se desparte de Mama sa Preasfântă și se îndreaptă spre Cenacol

Adorabilul meu Isus, în timp ce împreună cu Tine am luat parte la durerile Tale și la cele ale Mamei Tale îndurerate, văd că Te decizi să mergi unde Vrerea Tatălui Te cheamă. Este atât de mare iubirea dintre Fiu și Mamă încât vă face inseparabili, de aceea Tu te lași în Inima Mamei Tale, iar Regina și dulcea Mamă se așază în a Ta, altfel v-ar fi fost imposibil să vă despărțiți. Dar apoi, binecuvântându-vă reciproc, Tu îi dai ultimul sărut pentru a o întări în cumplitele dureri pe care le are, îi dai ultimul rămas bun și pleci.

Dar Fața Ta palidă, buzele Tale tremurânde, vocea Ta sufocată, de parcă ai vrea să izbucnești în plâns când îi spui rămas bun, ah, totul îmi spune cât suferi [când] o lași!

Dar, pentru a împlini Voința Tatălui, cu inimile voastre contopite una în cealaltă, vă supuneți la toate, voind să reparați pentru cei care, ca să nu lezeze sensibilitatea rudelor și a prietenilor, atașamentele și legăturile (lor), nu sunt interesați să îndeplinească Sfânta Vrere a lui Dumnezeu și să corespundă stării de sfințenie la care Dumnezeu îi cheamă. Ce iubire vrei să le dai lor, pentru a fi mulțumit de iubirea creaturilor!

Dulcea mea Iubire, în timp ce repar cu Tine, permite-mi să rămân cu Mama Ta pentru a o consola și a o susține, în timp ce Tu pleci; apoi voi grăbi pașii, pentru a Te ajunge din urmă. Dar, cu o durere foarte mare, văd că îndurerata mea Mamă tremură și este atât de mare durerea, că în timp ce vrea să-i spună Fiului adio, vocea îi moare pe buze și nu mai poate articula niciun cuvânt, aproape că leșină, iar în delirul ei de iubire spune: „Fiul meu, Fiul meu, Te binecuvântez! Ce amară despărțire, mai crudă decât orice moarte…!” Dar durerea o împiedică din nou să vorbească și amuțește!

Neconsolată Regină, lasă-mă să te susțin, să-ți șterg lacrimile și să te compătimesc în amara ta durere! Mama mea, eu nu te voi lăsa singură, iar tu ia-mă cu tine, învață-mă în această perioadă atât de dureroasă pentru tine și pentru Isus, ceea ce trebuie să fac, cum trebuie să-L apăr, cum să-i aduc reparări și să-L consolez și dacă trebuie, doresc să-mi dau viața pentru a o apăra pe a Sa. Nu, nu mă voi îndepărta de sub mantia ta. La îndemnul tău voi zbura la Isus și Îi voi oferi iubirea ta, afecțiunile tale, sărutările tale împreună cu ale mele și le voi pune în fiecare rană, în fiecare picătură a Sângelui Său, în fiecare durere și insultă, astfel încât, simțind El în fiecare durere sărutările și iubirea Mamei, durerile Sale rămân îndulcite. Apoi mă voi întoarce sub mantia ta, aducându-ți sărutările Sale pentru a îndulci Inima ta străpunsă… Mama mea, inima îmi bate, vreau să merg la Isus. Iar în timp ce sărut mâinile tale de mamă, tu binecuvântează-mă așa cum L-ai binecuvântat pe Isus și permite-mi să merg la El.

Dulcele meu Isus, iubirea îmi indică pașii Tăi și Te ajung din urmă, în timp ce străbați drumurile Ierusalimului împreună cu iubiții Tăi discipoli. Te privesc și din nou Te văd palid. Aud vocea Ta dulce, da, dar maiestuoasă, într-atât încât sfâșie inima discipolilor Tăi, care sunt tulburați. „Este ultima oară – spui Tu – că parcurg singur [liber] aceste drumuri; mâine le voi parcurge legat, târât între mii de insulte”.

Și indicând locurile unde vei fi dezonorat și sfâșiat, continui să spui „Viața Mea este gata să apună aici jos, precum apune soarele, iar mâine la această oră nu voi mai fi… Dar precum soarele voi învia a treia zi”. 

La spusele Tale, Apostolii devin triști și tăcuți, și nu știu ce să răspundă. Dar Tu adaugi: „Curaj, nu fiți abătuți; este necesar ca Eu să mor pentru binele vostru și al tuturor”.

Spunând acestea, Te-ai emoționat, dar cu vocea tremurândă, continui să-i instruiești. Și mai înainte de a Te închide în Cenacol, privești soarele care apune, precum urmează să apună și viața Ta, oferi pașii Tăi pentru aceia care se află la apusul vieții lor și le dai lor harul de a o face să apună în Tine, reparând pentru aceia care, cu toate neplăcerile și dezamăgirile vieții, se încăpățânează să nu Ți se supună… Apoi privești din nou Ierusalimul, centrul miracolelor Tale și al preferințelor Inimii Tale, care, în schimb, îți pregătește Crucea ascuțind cuiele pentru a împlini actul de ucidere a lui Dumnezeu, iar Tu tremuri, Inima Ți se distruge și plângi pentru prăbușirea Sa. Cu toate acestea, repari pentru atât de multe suflete consacrate Ție, pe care cu multă grijă încercai să le formezi ca minuni ale Iubirii Tale, iar ele, nerecunoscătoare și necorespunzătoare, Te fac să pătimești atât de multe amărăciuni… Vreau să repar împreună cu Tine, pentru a îndulci Inima Ta distrusă. Dar observ că rămâi îngrozit la vederea Ierusalimului și, întorcând privirea, intri în Cenacol. Iubirea mea, strânge-mă la Inima Ta, astfel încât, să-mi însușesc amărăciunile Tale, pentru a Ți le oferi Ție, iar Tu, privește cu milă sufletul meu și vărsând în el Iubirea Ta, binecuvântează-mă.

Prima oră (17:00-18:00) – Isus își ia rămas bun de la Mama sa Preasfântă

O, Cerească Mamă, ora despărțirii deja a sosit, iar eu vin la tine. O, Mamă, dă-mi iubirea ta și reparările tale, dă-mi durerea ta, pentru că împreună cu tine vreau să-L urmez pas cu pas pe adoratul Isus.

Și iată, Isus vine, iar tu, cu sufletul preaplin de iubire, alergi în întâmpinarea Lui, și văzându-L atât de palid și trist, Inima ți se strânge de durere, puterile îți scad și ești gata să-i cazi la picioare… O, dulcea mea Mamă, știi tu de ce a venit la tine adorabilul Isus? Ah, El a venit să-ți spună ultimul adio, să-ți spună un ultim cuvânt, pentru a primi ultima îmbrățișare! O, Mamă, mă apropii de tine cu toată afecțiunea de care este capabilă această sărmană inimă a mea, astfel încât, strânsă și legată de tine, să pot primi și eu îmbrățișările adorabilului Isus. Poți oare să mă respingi? Sau nu este mai degrabă, un confort pentru inima ta, să ai lângă tine un suflet, care să împartă durerile, afecțiunile și reparările?

O, Isuse, în această oră așa sfâșietoare pentru Inima Ta atât de gingașă, ce învățătură filială și iubitoare de ascultare ne dai Tu față de Mama Ta! Ce dulce armonie se petrece între Tine și Maria! Ce încântare suavă de iubire, care se înalță până la Tronul Celui Veșnic, se extinde pentru salvarea tuturor făpturilor de pe pământ!

O, Mama mea Cerească, știi tu ce vrea de la tine adoratul Isus? Nu altceva decât ultima binecuvântare. Este adevărat că din toate părticelele ființei tale ies doar binecuvântări și laude pentru Creatorul Tău; dar Isus, luându-și rămas bun de la tine, vrea să audă cuvintele dulci „Te binecuvântez, o, Fiule”, iar acel „Te binecuvântez”, anulează toate blasfemiile din auzul Său, și coboară dulce și suav în Inima Sa; iar Isus vrea al tău: „Te binecuvântez…” aproapeca pe un adăpost care să-L ferească de toate ofensele făcute de creaturi.

Și eu mă unesc cu tine, o, dulce Mamă: pe aripile vântului vreau să înconjur Cerul pentru a cere Tatălui, Duhului Sfânt, tuturor îngerilor, un „Te binecuvântez”, pentru Isus, astfel ca, mergând la El, să-i pot duce binecuvântările Lor. Iar aici, pe pământ, vreau să merg la toate creaturile și să cer fiecărei guri, fiecărei bătăi de inimă, fiecărui pas, fiecărei respirații, fiecărei priviri, fiecărui gând, binecuvântări și laude pentru Isus; iar dacă nimeni nu o să vrea să mi le dea, intenționez eu să le dau pentru ei. O, dulce Mamă, după ce am tot înconjurat, pentru a cere Preasfintei Treimi, îngerilor, tuturor creaturilor, luminii soarelui, parfumului florilor, valurilor mării, fiecărei suflări de vânt, fiecărei scânteie de foc, fiecărei frunze ce se mișcă, din strălucirea stelelor, fiecărei mișcări a naturii, un „Te binecuvântez”, vin la Tine și împreună cu ale Tale, așez binecuvântările mele.

Dulce Mama mea, văd că tu primești confort și alinare și Îi oferi lui Isus toate binecuvântările mele, pentru repararea blasfemiilor și blestemelor pe care El le primește de la creaturi… Dar în timp ce îți ofer totul, aud vocea ta tremurândă care spune: „Fiule, binecuvântează-mă și pe mine!”

O, Isuse, Iubirea mea dulce, binecuvântează-mă din nou și pe mine împreună cu Mama Ta; binecuvântează gândurile mele, inima mea, mâinile mele, faptele mele, pașii mei, iar împreună cu Mama Ta, binecuvântează toate creaturile.

O, Mama mea, privind Chipul îndurerat al lui Isus, palid, trist și tulburat, se trezește în Tine amintirea durerilor care, peste puțin, El va trebui să le sufere. Prevezi Chipul Său acoperit de scuipat și Îl binecuvântezi, capul străpuns de spini, ochii legați, trupul sfâșiat de bice, mâinile și picioarele străpunse de cuie și oriunde merge El, tu Îl urmezi cu binecuvântările tale; iar împreună cu tine Îl urmez și eu. Când Isus va fi lovit de bice, încoronat cu spini, pălmuit, străpuns de cuie, peste tot va găsi al meu „Te binecuvântez”, împreună cu al tău.

O, Isuse, o, Mamă, vă compătimesc, durerea voastră este imensă în aceste momente; Inima unuia pare că sfâșie Inima celuilalt. O, Mamă, smulge inima mea de pe pământ și leag-o puternic de a lui Isus, astfel ca, unită cu El, să pot lua și eu parte la durerile tale, iar în timp ce vă strângeți, vă îmbrățișați, vă dați ultimele priviri, ultimele sărutări, stau eu în mijlocul celor două Inimi ale voastre, să pot primi ultimele voastre sărutări, ultimele voastre îmbrățișări. Nu vedeți că eu nu pot să stau fără voi, în ciuda mizeriei și răcelii mele?

Isuse, Mamă, țineți-mă strânsă de voi; dați-mi Iubirea voastră, Vrerea voastră; săgetați sărmana mea inimă, strângeți-mă în brațele voastre; și împreună cu tine, o dulce Mamă, vreau să-L urmez pas cu pas pe adoratul Isus, cu intenția de a-i da confort, alinare, iubire și reparare pentru toți.

O, Isuse, împreună cu Mama Ta Îți sărut piciorul stâng, rugându-Te să vrei să mă ierți pe mine și pe toate creaturile, ori de câte ori nu ne-am îndreptat pașii către Dumnezeu. Sărut piciorul Tău drept: iartă-mă pe mine și pe toți, ori de câte ori nu am urmat perfecțiunea pe care Tu o voiai de la noi. Îți sărut mâna stângă: transmite-ne puritatea Ta. Sărut mâna Ta dreaptă: binecuvântează-mi toate bătăile inimii, gândurile, sentimentele, astfel confirmate de binecuvântarea Ta, toți să se sfințească; și cu mine, binecuvântează din nou, toate creaturile și sigilează mântuirea sufletelor lor cu binecuvântarea Ta. Isuse, împreună cu Mama Ta, te îmbrățișez și, sărutându-Ți Inima, Te rog să pui inima mea în mijlocul celor două inimi ale voastre, ca să se hrănească în mod continu cu însele afecțiunile și dorințele voastre și cu propria voastră Viață. Așa să fie.

ORELE PĂTIMIRII – Introducere

Această carte este o selecție de fragmente din volumele Cartea Cerului, scrise de Luisa Piccarreta, „Fiica cea Mică a Voinței Divine”, este o continuă contemplare cotidiană a celor DOUĂZECI ȘI PATRU DE ORE ALE PĂTIMIRII, în trecerea de la 31 la 32 de ani, între 1913-1914 pe care Luisa le-a scris, la îndemnul Părintelui Sfântul Hanibal Maria de Francia, care a fost primul care le-a publicat, dându-i chiar el titlul: «CEASUL PĂTIMIRII».           

VOINȚA DIVINĂ”: pe care Isus o numește în Evanghelie „Voința Tatălui” este realitatea cea mai intimă, vitală, esențială a lui Dumnezeu: „Ah, totul este în Voința Mea. Sufletul dacă a luat Aceasta, ia toată substanța Ființei Mele și conține totul în sine” (02.03.1916). Nu este o „însușire sau ceva a lui Dumnezeu, asemănătoare cu ceea ce voința umană este în noi; Voința Divină este ceea ce este Dumnezeu. Ca într-un mecanism, există prima roată care le mișcă pe toate celelalte, astfel că voința este cea care dă viață la toate, în Dumnezeu și în noi. „VREREA DIVINĂ”: este Voința lui Dumnezeu în act, indică ceea ce face și de aceea este un verb. În schimb „vrerile” indică lucrurile dorite sau stabilite de Dumnezeu. Distincția dintre „voință” și „vrere” (chiar dacă într-adevăr coincid) este aceeași cu cea dintre „inimă” și „bătaia inimii” sau dintre motor și mișcarea motorului; sau dintre „izvor” și „râu”. Sfântul Hanibal Maria de Francia, care a vizitat-o pe Luisa în ultimii șaptesprezece ani ai vieții sale, a fost numit de Arhiepiscopul de Trani să examineze ca cenzor scrierile sale, cărora le-a dat „Nihil obstat”, iar Monseniorul. Leo a adăugat al său „Imprimatur”.

UN CEAS

Pentru a-L urma pe Isus mai de aproape, să ne unim cu El, pentru a ne înveșmânta cu tot ce este El, pentru a retrăi în noi gândurile Sale, intențiile Sale, rugăciunile Sale, reparările Sale, durerile Sale și Iubirea Sa; pentru a-L slăvi și satisface (împreună) cu Isus pe Tatăl, pentru salvarea și sfințenia noastră, a fraților noștri și pentru a obține triumful Împărăției Sale.

Prezentare

„În ziua aceea, Domnul cel veșnic îi va proteja pe locuitorii Ierusalimului și aceia dintre ei care se poticnesc, în ziua aceea, vor fi ca David, iar casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea Eu voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Voi revărsa asupra casei lui David și asupra locuitorilor Ierusalimului un Duh de îndurare și de implorare și vor privi la Mine, pe care l-au străpuns, îl vor jeli cum se jelește singurul [fiu] și-i vor plânge amar, cum se plânge amar întâiul născut.” (Zah, 12,8-10)

   1. Pentru ce această carte?

Isus Cristos a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (In 14,6). Nu este sfințenie, care înainte să ajungă la oceanul infinit al Voinței Divine, să nu treacă printr-o mare nesfârșită de durere și de iubire a Pătimirii lui Cristos. Nu este Sfânt care să nu fi meditat cu intensitate și care să nu fi participat într-o oarecare măsură la această exigență a iubirii. Iar Sfânta Biserică ne reamintește mereu: însăși celebrarea Euharistică este „memorialul” viu, adică, oferta reînnoită în permanență a Sacrificiului Răscumpărării noastre.

Isus Cristos „după ce a săvârșit purificarea păcatelor, S-a așezat la dreapta Maiestății, [Tatălui], în Ceruri” (Evr 1,3), „Căci este întotdeauna viu pentru a interveni în favoarea [noastră]” (7,25) în fiecare oră, în fiecare clipă, prezentându-i Sacrificiul Său, durerea și Iubirea Sa în numele nostru, al Bisericii Sale și al tuturor oamenilor.

Dar ne vrea să fim împreună cu El, încât să putem spune: „Am fost răstignit împreună cu Cristos, așadar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine. Și ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine” (Gal 2,20). „Acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi și împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos, în trupul meu pentru Trupul Său care este Biserica” (Col 1,24).

[Aceasta este prima motivație a acestei cărți].

A doua motivație: acestea sunt zile de har și de milostivire. În acest timp pe care îl trăim, este mult mai oportun„să-L privim pe Acela pe care L-am străpuns”, privindu-L cu „Duh de Har și Consolare”. Numai așa putem să comunicăm cu toată Biserica în al treilea mileniu al creștinătății, cum ne-a îndemnat să facem Preasfântul Pontif.

Fecioara îndurerată, Mama noastră și Co-Răscumpărătoare, ne invită să trăim Patima lui Isus în rugăciune și în uniune cu El; să trăim, ceea ce este mult mai mult decât să citim sau să medităm. În acest fel, cine dintre noi se clatină va deveni precum David (precum Fiul lui David) și casa lui David (adică Biserica) va deveni precum Dumnezeu!

În sfârșit, a treia motivație a acestei cărți: este mult mai necesară pentru momentul în care trăim. Răspândirea nelegiuirii este evidentă, astfel că iubirea multora, chiar și a Bisericii, s-a răcit. Tabloul sumbru descris de Sfântul Paul în a doua scrisoare către 2Timotei 3,1-9 este, evident, cel al timpului nostru. Marea neagră a păcatelor, crescând neîncetat, ajunge mai ales în națiunile care au fost creștine, la un nivel de neînchipuit, amenință cu scufundarea lumii în teribilele sale consecințe. Adevărata pedeapsă pe care omul și-o aplică el însuși se datorează faptului că L-a înlăturat pe Dumnezeu din viața sa; iar rezultatul se vede. Așadar, sunt mulți cei care își urmează drumul, în nebunia lor pe calea pierzării veșnice, fără ca nimeni să-i oprească, ca și cum  n-ar fi fost Răscumpărarea.

Această carte este, așadar, precum o sală de antrenament, o școală a iubirii, a sfințeniei și a uniunii cu Isus, Răscumpărătorul nostru, și împreună cu El, cu Voința Tatălui. Harul Domnului să nu ne permită să rămânem insensibili la aceste motivații. Să formăm așadar multe „ORE ALE PĂTIMIRII” VII, (aceste ore ale pătimirii să devină vii, adică, să devină viață în noi) ca astfel, în mod continuu, să trăiască în noi Patima lui Isus și a Mariei.

   2. Cine a scris această carte?

Servitoarea lui Dumnezeu, LUISA PICCARRETA, „FIICA CEA MICĂ A VOINȚEI DIVINE”, cum Însuși Isus o numește.

Este important de precizat că această redactare a acestor „ORE ALE PĂTIMIRII” nu este rodul unui condei strălucit al unei scriitoare, ci rodul unei contemplări continue și al împărtășirii Pătimirii lui Isus, pe care acest suflet a făcut-o în cursul celor peste de 30 de ani, de când s-a oferit ca victimă împreună cu Isus, la vârsta de 16 ani, până în momentul în care le-a scris, între anii 1913-1914. Aceasta a făcut-o numai din ascultare față de Sfântul Părinte Hanibal Maria De Francia. Așadar, nu este ușoară literatura mistică, celui care dorește să facă publice propriile viziuni presupuse sau revelații supranaturale; în schimb este vorba despre o mărturie dureroasă, a unei vieți răstignite din iubire, în anii lungi pe care i-a stat la pat, trăite de Luisa în rugăciune și tăcere, în ascuns și în ascultare. Și numai ascultarea a reușit cu o imensă luptă, pe care Luisa trebuia să o dea cu ea însăși, pentru a scrie.

Această carte a fost scrisă, nu din culturală, nu din arta scriitorului, nu din dorința de a face cunoscute viziunile proprii sau revelațiile, nici dintr-un misticism fals și periculos, ci de la „Doamna Ascultare!” Această carte ne arată și ne oferă Patima lui Isus, durerea și Iubirea Sa (și [împreună] cu Isus, unită în mod nedespărțit, Mama Sa și a noastră, îndurerată și dulce); dar toate acestea ajung la noi prin viața sacrificată a Luisei.

Ea poate spune cu Sfântul Paul: Și chiar dacă evanghelia noastră este sub un văl ea este ascunsă de văl, pentru cei care se pierd, pentru cei necredincioși, cărora dumnezeul veacului acestuia le-a orbit mințile ca să nu vadă strălucirea evangheliei gloriei lui Cristos, cel care este chipul lui Dumnezeu. Căci nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Cristos Domnul, iar noi suntem sclavi ai voștri de dragul lui Isus. Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: „Să strălucească lumina din întuneric!”, el însuși a strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos. Dar noi avem această comoară în vase de lut, pentru ca puterea neobișnuită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem apăsați de necazuri din toate părțile dar nu striviți; suntem în cumpănă, dar nu disperați; persecutați dar nu abandonați; doborâți dar nu uciși. Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus ca să se arate și viața lui Isus în trupul nostru” (2Cor 4,3-10).

Luisa deține (și ne oferă) o comoară prețioasă în sărăcăciosul ei vas de lut: PATIMA LUI ISUS ÎN EA. Nu vasul este cel care înnobilează conținutul, ci opusul. Luisa este cu siguranță o ființă foarte sărmană (din punct de vedere uman), este una dintre acele persoane care în ochii lumii „nu contează”. Dar Domnul o asigură că, dacă ar fi găsit o altă persoană mai mică și mai sărmană decât ea, S-ar fi adresat [acelei persoane] pentru a-i încredința această misiune. Căile Sale nu sunt căile noastre. Nouă nu ne rămâne decât să contemplăm uimiți și să adorăm în tăcere.

   3. Cine este Luisa Piccarreta?

Data și locul nașteri: 23 aprilie 1865, la Corato (provincia di Bari).

Data și locul decesului: 4 martie 1947, în vârstă de 82 ani la Corato.

Locul unde a trăit: mereu la Corato. În timpul copilăriei și adolescenței, a trăit lungi perioade de timp într-o fermă numită „Torre Disperata” la treizeci de km de Corato. Ultimii șaizeci de ani din viața sa, i-a petrecut mereu la pat.

Starea civilă: necăsătorită, dar Fecioară, MIREASA LUI ISUS RĂSTIGNIT; nu [a fost] călugăriță, dar, așa cum Isus i-a spus: “adevărata călugăriță a Inimii Sale”.

Profesiunea: victima lui Isus începând de la vârsta de 16 ani.

Temperamentul: „rușinoasă și fricoasă, dar isteață și vioaie; sărea, alerga și [spune ea] făcea și impertinențe (adică glume)”.

Statura, părul, ochii: „mereu senină și vioaie ca un mielușel; mică de statură, ochii vivace, privirea pătrunzătoare, cu capul puțin aplecat spre dreapta…!” (spune despre ea un martor ocular, Monseniorul Don Luigi D’Oria, vicar de Corato).

Studii: „deși nu deține nicio știință omenească, a fost înzestrată din abundență cu o Înțelepciune cu totul cerească, cu știința Sfinților. Vorbirea ei luminează și consolează. Prin natura ei nu este lipsită de ingeniozitate. În ceea ce privește studiile, când era mică până în clasa întâi; scrisul ei era plin de erori, cu toate acestea nu-i lipsesc termenii corespunzători în conformitate cu revelațiile, care se pare că i le inspirau Domnul nostru” (scrie despre ea Sfântul Hanibal Maria de Francia).

Semne particulare: iubirea [ei] în ascuns, mai mult de atât, în ASCULTARE. Părintele Hanibal scria în 1915:

  „Ea vrea să trăiască în singurătate, ascunsă și necunoscută. Pentru nimic în lume nu ar fi scris intimitățile și prelungitele comunicări cu adoratul ei Isus, de la cea mai fragedă vârstă și până azi, și încă cine știe până când, dacă însuși Domnul nostru nu ar fi obligat-o în mod repetat, fie în mod personal, fie prin intermediul sfintei ascultări a directorilor ei [spirituali], cărora li se supunea întotdeauna cu o imensă vehemență și cu o mare tărie și generozitate, deoarece părerea ei despre sfânta ascultare era că dacă nu va asculta îi va fi respinsă intrarea în Paradis, așa că asta s-ar fi întâmplat… În esență, acest suflet duce o luptă îngrozitoare între o iubire copleșitoare în ascuns și autoritatea nemiloasă a ascultării, căreia trebuie să-i cedeze în mod absolut. Iar ascultarea o învinge mereu. Și acesta constituie unul dintre cele mai importante caractere al unui spirit adevărat, cu o virtute solidă și încercată, deoarece este vorba de aproximativ patruzeci de ani, în care, cu cea mai puternică vehemență împotriva ei, se supune (totuși) marii doamne Ascultarea, care o domină!”

Confesorii avuți: patru Preoți, numiți de diferiți Arhiepiscopi diecezani, care aveau grijă de Luisa, succesiv, pentru tot restul vieții ei, în plus, și alți confesori extraordinari. Părintele Hanibal Maria de Francia, care a vizitat-o pe Luisa în ultimii șaptesprezece ani ai vieții sale, a fost numit de Arhiepiscopul de Trani să examineze ca cenzor, scrierile sale, cărora le-a dat „nihil obstat”, iar Monseniorul Leo (Arhiepiscopul Giuseppe Maria Leo) a adăugat al său „Imprimatur” la primele 19 volume.

Director spiritual: această misiune, Domnul Nostru vrea să o păstreze pentru El, începând cu prima Sfântă Împărtășanie și Mirul Luisei la vârsta de 9 ani. De atunci, Isus a început să-și facă auzită vocea Sa înlăuntrul ei, învățând-o, corectând-o, reproșându-i dacă era necesar, dându-i lecții despre Cruce, despre virtuți și despre viața Sa ascunsă… mai presus de toate și pentru că trebuia să o instruiască și să o îndrume într-o privință, în care nicio ființă niciodată nu ar fi fost în stare să o facă: „SĂ TRĂIASCĂ ÎN VOINȚA DIVINĂ”.

Preocupări particulare din viața creștină: Fiica Mariei, de la vârsta de unsprezece ani; și terțiară dominicană, cu numele de SORA MAGDALENA de la optsprezece ani.

Experiențe mistice extraordinare: pe lângă faptul că Luisa auzea vocea lui Isus în interiorul ei, de când a primit prima Împărtășanie și Mirul la vârsta de nouă ani, avea treisprezece ani, când, de la balconul casei sale, a avut prima viziune cu Isus care, purtând crucea, și-a ridicat ochii spre ea, cerându-i ajutor. Din acel moment și pentru totdeauna s-a aprins în Luisa o nemărginită dorință de a pătimi din iubire pentru Isus. Atunci au început pentru ea primele suferințe fizice, deși ascunse, din Patima lui Isus, adăugându-se și alte multe dureri spirituale de nedescris, (absența lui Isus) și morale (faptul că familia ei a descoperit suferințele ei, considerându-le o boală; apoi suferințele ei au fost cunoscute de mulți alții și, în sfârșit, neînțelegerea și ostilitățile din partea preoților, dar de care și-a dat seama că depindea în totalitate). La toate acestea s-a adăugat o teribilă încercare care a durat trei ani, [de la vârsta de treisprezece până la șaisprezece ani] de luptă împotriva diavolilor, rezistând la atacurile lor, la sugestiile, tentațiile și chinurile [la care era supusă], până la înfrângerea lor deplină. La ultimul atac, pe care l-a suportat în această luptă, Luisa și-a pierdut simțurile și a avut a doua viziune a lui Isus îndurerat din cauza ofenselor păcătoșilor. Atunci a acceptat starea de VICTIMĂ la care Isus și Maica Îndurerată au invitat-o.

  După aceea, înmulțindu-se aceste viziuni cu Isus, în mod obișnuit Luisa lua parte la diferite dureri ale Pătimirii, în particular la încoronarea cu spini. Aceasta din urmă, i-a provocat o astfel de stare, încât i-a fost imposibil să mai poată mânca, vomând mereu tot și trăind de la vârsta de șaisprezece ani încolo, într-o totală inaniție (foamete) până la moartea sa. S-a hrănit numai cu Sfânta Euharistie. Hrana sa era VOINȚA TATĂLUI.

Un alt semn extraordinar: din cauza neîncetatelor și acutelor suferințe ale Pătimirii lui Isus, Luisa își pierdea mereu simțurile și rămânea ÎMPIETRITĂ (de multe ori pentru mai multe zile), până când un preot – de obicei Confesorul – venea să o recheme din acea stare de moarte, printr-o binecuvântare și prin sfânta ascultare.

„Alt fenomen extraordinar (confirmă ultimul său Confesor, Don Benedict Calvi): în cei șaizeci și patru de ani, imobilizată la pat, nu a suferit niciodată o rană de decubitus”.

Luisa a murit fiind în vârstă de optzeci și unu de ani, pe patru martie 1947, după cincisprezece zile de boală, unica dovedită din viața sa: o puternică pneumonie. A murit la sfârșitul nopții, la aceeași oră când în fiecare zi Confesorul ei o făcea să-și revină din starea sa de moarte.

Scrie Don Benedict Calvi:

„Fenomene extraordinare la moartea ei. Cum se vede în fotografie, cadavrul Luisei stă cu corpul așezat pe pat, practic ca atunci când trăia; nu a fost posibil să fie întinsă nici cu forța mai multor persoane. A rămas în acea poziție, de aceea a trebuit să-i se construiască un sicriu foarte special.

   Atenție, extraordinar: întregul trup nu a suferit DURITATEA CADAVRULUI, care la toate trupurile omenești se întâmplă după moarte. Se putea vedea în fiecare zi, pentru că a fost expusă pentru a fi văzută de tot poporul din Corato și de foarte mulți străini veniți special la Corato pentru a vedea și a atinge cu propriile mâini UNICUL și MINUNATUL CAZ: putând să i se miște capul fără niciun efort, în toate părțile, să i se ridice brațele, să i se îndoaie mâinile și toate degetele. I se puteau ridica și pleoapele, observându-se ochii lucizi și netulburați. Luisa părea vie și că dormea. În timp ce un grup de medici special convocați declarau, după atenta examinare a cadavrului, că Luisa este în realitate moartă și prin urmare, trebuia să se gândească la o moarte adevărată, nu la o moarte aparentă, cum toți își imaginau. Au fost constrânși de autoritățile civile și de medicul sanitar, să o lase încă 4 zile, spun, “PATRU ZILE” pe pătuțul ei de moarte fără să dea niciun semn de alterare, pentru a satisface mulțimea care se înghesuia să o vadă…”

Daruri mistice extraordinare: la un an după ce a rămas definitiv la pat, la vârsta de douăzeci și trei de ani, a primit harul „CĂSĂTORIEI MISTICE” (pe șaisprezece octombrie 1888), care după unsprezece luni i-a fost reînnoit în Cer în prezența Preasfintei Treimi, adumbrită în virtuțile teologale (Credința, Speranța, Iubirea). Practic, cu acea ocazie, i-a fost încredințat pentru prima oară, DARUL VRERII DIVINE. Puțin după aceea a urmat o ultimă legătură cu Isus: „CĂSĂTORIA CU CRUCEA”. (De atunci Isus i-a împărtășit dureroasele stigmate ale Pătimirii Sale, fiind de acord cu cererea făcută de Luisa, să le lase invizibile). Răstignirea a fost reînnoită mereu.

Documente și noutăți despre Luisa: sunt mulți care pot să dea mărturie despre Luisa, perfect credibili și serioși, [în ceea ce privește] competența și virtutea; dintre aceștia numeroși preoți și călugărițe, teologi și profesori, un viitor Episcop, [un] Cardinal și un Sfânt canonizat, sfântul Hanibal Maria de Francia. Dar principala sursă de știri, este mai presus de toate mărturia pe care a dat-o despre ea însăși, (cât de mult a împlinit Dumnezeu în ea), acceptată prin sacrificiul ascultării, prin care Luisa a trebuit să scrie propriile experiențe.

Care sunt aceste scrieri? Este în mod fundamental jurnalul ei autobiografic: (treizeci și șase de volume intitulate de Isus: „Împărăția Voinței mele în mijlocul creaturilor. Cartea Cerului. Rechemarea creaturii în ordine, la locul ei și cu scopul pentru care a fost creată de Dumnezeu”). În primul volum povestește viața trăită până în momentul în care i-a fost dat ordinul de a scrie, (pe douăzeci și opt februarie 1899), completat cu un „Caiet cu Amintiri din copilărie”, scris în 1926. A terminat de scris atunci când nu a mai trebuit să o facă, adică pe 28 decembrie 1938, completând al 36 -lea volum și ultimul. De asemenea sunt foarte numeroase, rugăciunile și novenele, etc., scrise de ea.

La îndrumările Sfântului Părinte Hanibal, din anul 1913-1914, a scris aceste „Ore ale Pătimirii”, la care a adăugat câteva „Sfaturi și practici evlavioase”.

Mai târziu a scris și treizeci și unu de meditații pentru luna Mai, intitulate „Fecioara Maria în împărăția Voinței Divine”, pe data de 6 mai 1930.

În cele din urmă există o bogată colecție de scrisori, mai cu seamă a ultimilor ani din viața ei.

Misiunea Luisei: în frumoasa sa mărturie, Sfântul Hanibal Maria de Francia a scris:

„Domnul nostru, care din secol în secol, multiplică din ce în ce mai mult minunățiile Iubiri Sale, pare că pe această fecioară pe care El a găsit-o fără nici o instrucție, o numește cea mai mică de pe pământ, a vrut să formeze un instrument potrivit pentru o misiune atât de sublimă, ci nicio alta nu o poate egala, adică: TRIUMFUL VOINȚEI DIVINE în universul ceresc, în conformitate cu ceea ce este spus în rugăciunea Tatăl Nostru: „FIAT VOLUNTAS TUA, SICUT IN COELO ET IN TERRA”. (Facă-se Voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ).

Isus însuși i-a spus: „Misiunea ta este mare, pentru că nu este vorba doar de sfințenie personală, dar este vorba a îmbrățișa totul și pe toți și de a PREGĂTI ÎMPĂRĂȚIA VOINȚEI MELE pentru GENERAȚIILE UMANE”.

  Din acest motiv, Isus a chemat-o pe Luisa să fie în Fruntea celei de „a doua generație a Fiilor luminii”: ea este „Trompeta” – așa îi spune Isus – că trebuie să cheme și să adune noua generație așteptată cu ardoare; ea este „PRIMA FIICĂ NĂSCUTĂ”, „scriitoarea și secretara lui Isus”, „cea mai nobilă învățătoare a științei”, care este VOINȚA DIVINĂ, … Sunt titluri cu care ISUS o numește deseori. De fapt Luisa este „FIICA CEA MICĂ A VOINȚEI DIVINE” (Cu acest titlu se semnează în toate scrisorile ei și care se citește pe mormântul din parohia Sfânta Maria Greca din Corato).

Ce gândește biserica despre Luisa? Puțini ani după moartea sa, Sfânta Congregație a Sfântului Oficiu a autorizat înmormântarea sa în biserica parohială Sfânta Maria Greca din Corato. În martie 1994, Arhiepiscopul de Trani a autorizat deschiderea Cauzei sale de a fi declarată Fericită, care a avut loc pe data de douăzeci noiembrie 1994, când s-a sărbătorit Solemnitatea Cristos Rege. Pe doi februarie 1996, actuala Congregație Sfântă pentru doctrina de Credință (ex Sfântul Oficiu) a pus în mâinile Arhiepiscopului scrierile Luisei, care au fost duse în acea arhivă în 1938. În sfârșit, pe 29 octombrie 2005, a fost încheiată oficial Cauza la nivel diecezan, trecând la Sfânta Congregație unde sunt declarați Sfinții.

„Toată abundența fiicei regelui [se vede] când intră îmbrăcată în haine brodate cu aur.

În haine strălucitoare e adusă la rege; fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la Tine.

Sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui”. (Ps 44)

Fireasca Credință a poporului creștin o cunoaște și își amintește de ea cu numele „LUISA SFÂNTA”.

Pentru lauda și slava VOINȚEI DIVINE.

4. Ce istorie a avut această carte?

Luisa avea șaptesprezece ani când, de Crăciun în anul 1882, a făcut o novenă de pregătire pentru această Sărbătoare. Vocea interioară a lui Isus o lămurea în această contemplație de nouă ore, în fiecare zi. A avut la sfârșit o viziune neașteptată a Copilașului Isus, care o invita-o să urce mai mult în viața Harului Său și a Iubirii Sale. Cu acest scop, i-a impus să continue să facă alte douăzeci și patru de meditații despre Patima și moartea Sa pe Cruce, împărțindu-le în cele douăzeci și patru de ore ale zilei. Treizeci și unu de ani mai târziu (în 1913-1914) Luisa a trebuit să scrie din ascultare, aceste „ORE ALE PĂTIMIRII”. Așadar, de atunci, Luisa a avut acest zel pentru acest exercițiu, căci prin harul lui Dumnezeu – spune ea – nu le-a mai lăsat. Încă de atunci a scris în sufletul ei „ORELE PĂTIMIRII”!

Iar Sfântul Hanibal Maria De Francia le-a publicat în patru ediții, intitulate de el: „CEASUL PĂTIMIRII”.

  • Prima ediție (1915): 5000 de copii.
  • A doua (1916): 2000 de copii.
  • A treia (1917): 10.000 de copii.
  •  A patra (1924): 15.000 de copii.

Toate aceste ediții au avut „nihil obstat” și „Imprimatur”. În a treia și a patra ediție, Părintele Hanibal a adăugat o anexă, cu titlul: „TRATAT” (sau „MICUL TRATAT”) „DESPRE VOINȚA DIVINĂ” reprezentată prin diferite capitole, alese din unele volume ale Luisei.

Sfântul Părinte Hanibal a murit în anul 1927, iar responsabilitatea publicării scrierilor a fost preluată de Don Benedict Calvi, ultimul Confesor al Luisei. El a făcut a cincea ediție a [acestor] „Ore ale Pătimirii” (1934) cu „nihil obstat”, și deja o pregătea pe a șasea, când în Germania, această operă a ieșit tradusă în limba germană și editată de Părintele Ludwig Beda, O.S.B., în două ediții, cu „Imprimatur”. Era a cincea ediție tradusă din italiană. În limba germană, prima ediție (1936) a fost de 25.000 de copii; a doua (1938), de 30.000 de copii.

Alte traduceri se pregăteau în diferite națiuni. Așadar cartea s-a răspândit extinzându-se în cursul celor douăzeci și trei de ani, generând o mare onoare și entuziasm, având mereu aprobare ecleziastică, a fost și obiectul numeroaselor recenzii favorabile.

Diferiți martori susțineau că Sfântul Hanibal Maria De Francia se bucura de o mare încredere din partea Sfântului Papa Pius al X-lea. Într-o zi, a ajuns la casa Luisei, mulțumit în mod particular și a povestit că i-a dus cartea Sfântului Părinte. Papa a vrut să i se citească puțin, iar el i-a citit Ora răstignirii; la un moment dat, Papa l-a întrerupt spunând: „Nu așa, Părinte, ci în genunchi trebuie să fie citită; este Isus Cristos care vorbește”.

Această carte a fost retrasă din circulație, după ce pe data de treizeci și unu august 1938, a fost pusă sub Sechestrul cărților interzise, cu un decret al Congregației Sfântului Oficiu.

Alte două cărți ale Luisei, publicate de Confesor („ÎMPĂRĂȚIA VOINȚEI DIVINE” și „REGINA CERULUI ÎN ÎMPĂRĂȚIA VOINȚEI DIVINE”) au avut aceeași soartă. Niciodată nu s-a spus oficial motivul.

Dar același „Sechestru al cărților interzise”, care exista încă din 1559, a fost abolit în valoarea sa juridică, cu o notificare a aceleiași Congregații pentru Doctrina Credinței (Sfântul Oficiu). Despre ea rămâne valoarea sa morală, deoarece este mereu o datorie a conștiinței, de a nu pune în pericol credința sau lecturile periculoase și greșite. Așadar, interzicerea adevărată și proprie nu mai există. Nu numai [asta], „dar [odată] cu beatificarea Fericitului Hanibal Maria De Francia AU FOST APROBATE DE BISERICĂ NU NUMAI SCRIERILE SALE și de asemenea, PREZENTĂRILE OPERELOR LUISEI”[1]. Iar aceasta, este mai presus de toate, cu deschiderea Cauzei pentru beatificarea Luisei, făcută la Corato pe 20.11.1994 și consemnarea scrierilor sale din partea Sfintei Congregații. Este un timp pentru fiecare lucru sub soare; a sosit timpul în care Biserica vrea să așeze lumina pe candelabru, adică pe Luisa în locul pe care Voința Divină i l-a pregătit în Biserica sa. Laudă și glorie să fie aduse lui Dumnezeu!

5. De la prezentare, trecem la „Introducerea acestui ceas al pătimirii dureroase” scrisă de sfântul Hanibal Maria de Francia, „Ceasul Pătimirii”

scris de o persoană devotată

Providența Divină, care în orice vreme înflăcărează suflete care să-L cunoască, să-L iubească și care să-L facă cunoscut și iubit de alții, a înflăcărat un suflet după cum am amintit în primul capitol al acestui scurt tratat, care s-a consacrat durerilor Divinului Răscumpărător.

Inspirația particulară pe care a avut-o acest suflet, formează o metodă nouă și foarte benefică despre cum să contemplăm pătimirile Domnului nostru Isus Cristos; adică, să rechemăm, una câte una, cele douăzeci și patru de ore, de la ora cinci după-amiază din Joia Sfântă, până la ora cinci după-amiază din Vinerea Sfântă; și să contemplăm, oră după oră, ceea ce Isus Cristos a suferit în mod succesiv cele douăzeci și patru de ore.

Am spus că este nouă această metodă, nu în ceea ce privește reducerea pătimirilor Domnului nostru la cele 24 de ore, ci în ceea ce privește forma sentimentelor și scopurilor care formează un tot nou.

Deci, nu este nouă împărțirea în cele 24 de ore ale Pătimirii Domnului nostru Isus Cristos; pentru că aceasta este ceea ce se cheamă CEASUL [ORELE] PĂTIMIRII și care se găsește în multe cărți pioase, precum: Filotea del Riva, Grădina Spirituală, mai ales în operele spirituale ale Doctorului Sfintei Biserici, Sfântul Alfons; deși la diferiții autori, există câte o mică diferență în ceea ce privește orele.

După cum fiecare vede, această devoțiune a acestui CEAS AL DURERII, dintre toate cele referitoare la Patima Domnului nostru Isus Cristos și durerile Maicii Sale Preasfinte, se numără printre primele, pentru că analizează și meditează, una câte una, toate pătimirile externe și interne ale adorabilului nostru Răscumpărător Isus Cristos. Este un fel de Calea Crucii mai întreagă și completă, pentru că nu începe de la condamnarea Domnului nostru la moarte din curtea lui Pilat, ci începe, de unde a început practic dureroasa Pătimire, adică, de când Domnul nostru Isus Cristos și-a luat rămas bun de la Maica Sa Preasfântă (cum este universala credință evlavioasă) pentru a merge la moarte, după care urmează Cenacolul, Grădina Măslinilor, Capturarea etc.

Dar ce este nou, în CEASUL [ORA] PĂTIMIRII al Sufletului singuratic, care l-a scris și mi l-a încredințat?            Da, este, în primul rând, despre repararea celor 24 de ore nu a amintit doar o singură dată, cum fac alți autori menționați de mine mai sus, mulțumindu-se a spune: De la 6 la 7 dimineața, Isus este condus la Pilat, – de la 7 la 8 este condus la Irod etc…, dar ceea ce se întâmplă în fiecare oră Sufletul Singuratic extaziat face o vie descriere și adaugă considerații, afecțiuni și reparări. În al doilea rând, aceste afecțiuni și aceste reparări sunt atât de unice, noi și afectuoase, încât nu par a fi Operă omenească, ci cerească.

Totul apare nou în aceste sfinte meditații. Deși nu se meditează decât asupra acelorași mistere, despre care au scris și meditat atât de mult, diferiți sfinți autori, totuși inspirația divină, care înfăptuiește mereu lucruri noi, și variază în multe forme harul Său, (multiformis gratia Dei), se manifestă prin intermediul acestui suflet într-un mod cu totul singular.

Să presupunem că evlavioasa persoană care scrie, nu este un literat [intelectual], ci abia știe să citească și să scrie. Și totuși pătimirile, maltratările, injuriile, sfâșierile adorabilului Răscumpărător Isus sunt descrise pe viu, cu termeni care pătrund inima, o mișcă, o impresionează, o atrag spre Iubire.

Iubirea, trebuie specificat, da, Iubirea divină, în expresia sa cea mai sensibilă, este nota predominantă a acestui CEAS [ORĂ] AL PĂTIMIRII: iubirea, adică, a lui Isus Cristos pentru oameni și iubirea acestui Suflet singuratic pentru Isus Cristos. Este o îndrăgostită, care se revarsă în cea mai iubitoare compasiune pentru Alesul ei, Îl compătimește, Îl mângâie, Îl îmbrățișează, Îl sărută și din nou Îl sărută, Îl însoțește în toate pătimirile singulare cu o înlocuire continuă, adică, se așază în ea [Pătimire], în măsura în care îi stă în putere, în locul Iubitului îndurerat și primește totul asupra ei, ca și cum în această înlocuire evlavioasă, ar fi vrut să-L cruțe pe Supremul Bine, acum, pentru atunci. Pentru acest Suflet contemplativ, nu există trecut: ea reproduce scenele ca și cum sunt prezente și se identifică [cu ele]. În excesul compasiunii și al iubirii, ea înaintează cu multă încredere copleșitoare spre Alesul ei, căci sărutându-i ochii, fața, gura, mâinile, picioarele, Inima, cere și ea sărutări iubitoare de la Isus, cu o atât de mare încredere, încât în puține suflete, chiar și în cele mai iubitoare, se găsește la fel. Este Mireasa Cântecelor care exclamă: „mă sărută El cu sărutul buzelor sale”.

Nu se poate pune la îndoială [faptul că], dacă Domnului nostru îi place atât de mult respectuoasa teamă, atunci Inima Sa iubitoare va găsi plăcere la fel de mult la o filială și încrezătoare afecțiune. Și cum să nu o avem în Cel care, vărsând doar un singur strop din Sângele Său prețios putea să ne mântuiască și totuși El vrea să-și verse tot sângele, prin cele mai neînchipuite chinuri și mai înjositoare injurii, pentru a ne demonstra cât ne iubește? Oare, cere prea mult un suflet, când cere sărutări de la Isus care ni s-a dat și ni se dă mereu pe Sine însuși? Și de ce ar trebui ca păcatele noastre să ne rețină de la această mare iubire încrezătoare, dacă ne-am purificat prin căință și umilință? Oare nu este adevărat că Tatăl fiului risipitor, „pe când (fiul) era încă departe, Tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat” (Lc 15,17)? Și oița, pe umerii Bunului Păstor, oare, nu a fost și ea mângâiată și sărutată? Oare, nu este adevărat, ceea ce spunea acel îngeraș îndrăgostit de Isus, Sfânta Agneza: „Eu Îl iubesc pe Cel, care cu cât mai mult Îl îmbrățișez și Îl ating, cu atât mai pură și castă am devenit?” Ah, încrederea iubitoare, ce provine dintr-o inimă smerită, fură Inima lui Dumnezeu! Și în acest mod se ajunge precum copiii, așa cum ne-a învățat Domnul nostru când, îmbrățișând la pieptul Său iubitor un plăpând copilaș, a zis: „Dacă nu veți deveni ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor” (Mt 18,2).

Astfel este încrederea care se reflectă din fiecare pagină a acestui CEAS [ORĂ] AL PĂTIMIRII. Iar sufletul care ia în mână această carte și pătrunde în acest evlavios exercițiu conform acestei îndrumări, puțin câte puțin, va participa la sentimentele, compasiunea, iubirea și încrederea de care este plin și copleșit.

Alte dăți, în această carte, Sufletul singuratic, Îl lasă, uneori, pe Domnul nostru, Isus Cristos, să vorbească; și atunci acele cuvinte la care ea se referă, nu mai reprezintă un sentiment particular al ei, ci o inspirație care se manifestă prin acele expresii, pe care sufletul este capabil (să le scrie); așadar fiecare inspirație și fiecare revelație, care trece prin mintea omenească, ia naștere după capacitatea fiecăruia, sau [în funcție] de intuiția mistică a individului. De aici [reiese] diferența în exprimare a sufletelor contemplative, legat de același argument.

Dar, dacă sufletul autor al acestui CEAS [ORĂ] AL DURERII, este regenerat în ceea ce privește efectele și este în mod absolut nou, aș putea spune, [că este] unic în aceste reparări.

Într-adevăr, repararea tuturor ofenselor pe care le primește Domnul nostru Isus Cristos a fost întotdeauna obiectul principal al multor suflete iubitoare și al multor cărți de devoțiune și uneori de revelații speciale. De exemplu: avem scrierile Fericitei[2] Margareta Alacoque, care în devoțiunea Inimii Preasfinte a lui Isus, include reparări speciale. Încă și mai relevante în acest sens, sunt devoțiunile Preasfântului nume al lui Isus și ale Chipului Său Preasfânt, în frumoasele revelații avute de Venerabila Sora Maria a Sfântului Petru, carmelitană. În mod obișnuit, toate aceste reparări sunt constituite din închinări, cereri de iertare și din rugăciuni.

Reparările acestui CEAS [ORĂ] AL PĂTIMIRII, sunt în schimb o unificare cu însele reparările Domnului nostru Isus Cristos. Este o introducere [în profunzime], în sentimentele Inimii Preasfinte a lui Isus, în pătimirile Sale divine; cu Isus care pătimește, care se roagă, care se oferă și repară, [în acest mod] sufletul compătimește, se roagă, oferă și repară. Și pentru ce anume repară? Aici reparările se extind, se multiplică la infinit și se adaptează fiecărei categorii de păcat, care poate să aibă legături cu fiecare pătimire a Domnului Nostru. De la primul la ultimul cuvânt, se poate spune că această operă este o continuă și o variată reparare a tuturor păcatelor, cu toate speciile lor și nu doar a celor grave, ci chiar și a celor mai ușoare, și nu doar a păcatelor care erau comise împotriva adorabilei Persoane a lui Isus Cristos, când era în mâinile dușmanilor săi, dar din tuturor greșelilor prezente, trecute și viitoare, în persoana tuturor păcătoșilor, fie ele suflete condamnate sau alese. Sufletul compatibil[3], aș spune, că aproape se cufundă în orice suferință a Domnului nostru; analizează, în măsura în care e omenește posibil, abisul infinit și, unindu-se cu infinitele intenții reparatorii ale Omului-Dumnezeu îndurerat, îi oferă Lui, oferă Tatălui, oferă Dreptății Divine, reparări infinite pentru toate și pentru toți!

Pentru timpurile noastre este nevoie de o mare reparare universală pentru că nelegiuirile generațiilor prezente s-au înmulțit!

Valoarea și utilitatea acestei ore (de meditație) asupra acestui ceas al pătimirii, și cu câtă plăcere o primește Domnul nostru

Cu rezerva cuvenită și cu cea mai perfectă supunere a judecății Sfintei Biserici, nesolicitând altă credință decât cea umană, doar Decretul înțelept al lui Urban al VIII-lea, eu (Sfântul Hanibal) transcriu aici unele revelații pe care Domnul nostru Isus Cristos, le-ar fi dat acelui Suflet singuratic, prin care a inspirat această operă, revelații care demonstrează cât de plăcută îi este Inimii adorabile a lui Isus și cât folos are.

Încep cu o scrisoare ce mi-a fost trimisă de persoana autoare:

„Preavenerabile Părinte, iată, în sfârșit, vă trimit scrise aceste Ore ale Pătimirii, și totul să fie pentru slava Domnului nostru. Anexez și o altă foaie în care sunt conținute efectele, meritele și promisiunile lui Isus pentru cine face aceste ore ale Pătimirii. Eu cred că, dacă cel care le va medita este păcătos, se va converti, dacă este imperfect devine perfect, dacă este sfânt, devine și mai sfânt, dacă este ispitit, va găsi victoria, dacă este suferind, va găsi în aceste ore puterea, medicamentul, confortul; iar dacă sufletul său este slăbit și sărman, va găsi o hrană spirituală și o oglindă în care se va privi continuu pentru a se înfrumuseța și a deveni asemănător cu Isus, modelul nostru.

Este atât de mare complăcerea pe care o simte binecuvântatul Isus prin meditarea acestor ORE, încât ar vrea să fie cel puțin câte un copie din aceste meditații, pentru fiecare sat sau oraș pentru a le practica, pentru că atunci Isus, prin acele reparări, și-ar auzi propria Sa voce și rugăciunile Sale, pe care le înălța Tatălui Său în cele 24 de ore ale dureroasei Sale Pătimiri; iar dacă aceste ore s-ar face cel puțin în fiecare sat sau oraș de unele suflete, pare că Isus mă face să înțeleg că Dreptatea Divină ar rămâne parțial calmă, iar pedepsele Sale vor fi parțial oprite sau atenuate, în aceste vremuri triste, jalnice și de vărsare de sânge. Faceți Dumneavoastră apel la toți, Preavenerabile Părinte; ca să se împlinească în acest fel opera pe care mi-a încredințat-o să o fac, adorabilul meu Isus.

Deci, Vă spun că scopul acestor ORE ALE PĂTIMIRII nu este de a povesti istoria Pătimirii, căci sunt multe cărți în care se vorbește despre pătimirile Sale și nu ar fi fost necesar să se facă alta; ci scopul este REPARAREA, unind împreună (să se noteze) diferitele momente ale Pătimirii Domnului nostru, cu diversitatea atâtor ofense, iar împreună cu Isus să se facă o demnă reparare, redându-i aproape în toate ceea ce făpturile Îi datorează. De aici [rezultă] diversitatea modurilor de reparare în aceste ORE, adică: în unele fragmente se binecuvântează, în altele se compătimește, în altele se laudă, în altele se alină îndureratul Isus, în altele se înlocuiește, în altele se imploră, se roagă, se cere. Așadar, vă las Vouă, Preavenerabile Părinte, să faceți cunoscut scopul acestor scrieri, cu o introducere”.

Foaia, [este] scrisoarea transcrisă, despre care vorbește autoarea la început și conține ceea ce Domnul Nostru i-a spus.

6. Din diferitele volume ale jurnalului autobiografic al Luisei

Aflându-mă în obișnuita mea stare, mă gândeam la Patima Domnului nostru, iar în timp ce făceam aceasta, El a venit și mi-a spus:

„Fiica Mea, îmi este atât de plăcut cel care meditează mereu Patima Mea și simte părere de rău, Mă compătimește, încât Mă simt revigorat de tot ceea ce am suferit în cursul Pătimirii Mele; iar sufletul, meditând-o mereu, Îmi oferă o hrană continuă.

În această hrană sunt diferite condimente și gusturi, care formează diferite efecte; astfel că, dacă în cursul Pătimirii Mele mi-au adus funii și lanțuri pentru a Mă lega, sufletul Mă dezleagă și îmi dă libertatea; aceia M-au disprețuit, M-au scuipat și dezonorat; el [sufletul] Mă apreciază, Mă curăță de acele scuipături și Mă onorează. Aceia [dușmanii] M-au dezbrăcat și M-au biciuit; el Mă reînsănătoșește și Mă îmbracă. Aceia M-au încoronat cu spini, tratându-Mă ca pe un „rege” batjocorit, Mi-au amărât gura cu fiere și M-au răstignit; meditând la toate durerile Mele, sufletul Mă încoronează cu slavă, Mă onorează ca Regele său, Îmi umple gura de dulceață dându-mi hrana cea mai delicioasă, care este amintirea propriilor Mele lucrări și, despironindu-Mă de pe Cruce, Mă face să înviu în inima sa, iar Eu, ori de câte ori sufletul face asta, îi dau ca răsplată o nouă viață de Har: astfel încât, el este hrana Mea, iar Eu Mă fac hrana lui continuă. Așadar, lucrul care Îmi place cel mai mult, este să se mediteze mereu Patima Mea.” (Vol. 7, 9 Noiembrie 1906)

***

„Fiica Mea, cine se gândește mereu la Patima Mea, formează în inima sa un izvor și, cu cât se gândește mai mult, cu atât acest izvor se mărește. Și, din moment ce apele care izvorăsc sunt ape comune pentru toți, tot astfel, acest izvor al Pătimirii Mele, care se formează în inimă, folosește pentru binele sufletului, pentru slava Mea și pentru binele creaturilor”.

Iar eu: „Spune-mi, Binele meu, ce le vei da în schimb acelora care vor face aceste ORE ALE PĂTIMIRII așa cum Tu m-ai învățat?”

Și El: „Fiica Mea, aceste ORE nu le voi privi ca lucruri ale voastre, ci ca lucruri făcute de Mine, și vă voi da meritele Mele proprii, ca și cum Eu aș suferi în acel moment Patima Mea; și așa vă voi face să obțineți aceleași efecte, după cum sunt dispuse sufletele. Acestea[se obțin] pe pământ, așadar, un lucru mai mare de-al Meu nu aș putea să vă dau. Apoi în Cer, voi așeza aceste suflete în fața Mea, săgetându-le cu săgeți de iubire și de mulțumiri, ori de câte ori au făcut aceste ORE ALE PĂTIMIRII MELE, iar ele mă vor săgeta pe Mine. Ce dulce încântare va fi aceasta pentru toți cei Binecuvântați!” (Vol. 11, 10 Aprilie 1913).

***

Stăteam și mă gândeam la ORELE PĂTIMIRII scrise[4], că sunt fără indulgență; deci, cine le face, nu obține, în timp ce sunt multe alte rugăciuni îmbogățite de multe indulgențe… În timp ce mă gândeam la aceasta, mereu adorabilul meu Isus, binevoitor, mi-a spus: „Fiica Mea, cu rugăciunile de indulgență se obține câte ceva. În schimb, ORELE PĂTIMIRII MELE, care sunt însele rugăciunile Mele, reparările Mele și toată iubirea, sunt ieșite din adâncul Inimii Mele. Poate ai uitat de câte ori M-am unit cu tine pentru a le face împreună și am schimbat flagelurile în haruri pe tot pământul? Așadar, este atât de mare și multă complăcerea Mea, încât, în loc de indulgență, dau sufletului cât de multă iubire, care conține prețuri incalculabile de o infinită valoare. Și apoi, când lucrurile sunt făcute dintr-o iubire pură, Iubirea Mea își găsește libertatea, și nu este indiferentă când creatura oferă alinare și libertate Iubirii Creatorului.” (Vol. 11, 6 Septembrie 1913).

***

Scriam ORELE PĂTIMIRII și mă gândeam în sinea mea: Câte sacrificii în a scrie aceste binecuvântate ORE ALE PĂTIMIRII, mai ales în a așterne pe hârtie anumite trăiri care s-au petrecut doar între mine și Isus! Care va fi răsplata pe care El mi-o va da?

Și Isus, făcându-mă să aud vocea Sa tandră și dulce, mi-a spus: „Fiica Mea, ca recompensă pentru că ai scris ORELE PĂTIMIRII, pentru fiecare cuvânt pe care l-ai scris îți voi da un sărut și un suflet.”

Și eu: „Iubirea mea, aceasta pentru mine; și celor care le vor face, ce o să le dai?”

Și Isus: „Dacă le vor face împreună cu Mine și cu însăși Voința Mea, pentru fiecare cuvânt pe care-l vor spune, le voi da un suflet, pentru că toată valoarea, mai mare sau mai mică, a acestor ORE ALE PĂTIMIRII se află într-o mai mare sau mai mică uniune pe care o au cu Mine. Și făcându-le cu Voința Mea, creatura se ascunde în Vrerea Mea și, acționând Vrerea Mea, pot să fac tot binele pe care-l vreau, chiar și prin intermediul unui singur cuvânt. Și aceasta, ori de câte ori le veți face.”

Altă dată m-am plâns lui Isus că, după atâtea sacrificii pentru a scrie aceste ORE ALE PĂTIMIRII, erau prea puține suflete care le făceau. Iar El:„Fiica Mea, nu te plânge: și chiar de ar fi unul singur, ar trebui să fii mulțumită.

N-aș fi suferit întreaga Mea Pătimire, chiar dacă trebuia să se mântuiască un singur suflet? Așa și tu. Niciodată nu trebuie să se omită binele, fiindcă puțini îl merită; tot răul este pentru cine nu profită. Și cum Patima Mea a obținut meritul pentru Umanitatea Mea, ca și cum toți s-ar mântui; în ciuda faptului nu toți se mântuiesc (pentru că Voința Mea era aceea de a-i mântui pe toți și meritam după cum Eu voiam, nu în funcție de avantajul pe care l-ar fi avut creaturile), așa și tu: după cum voința ta s-a identificat cu a Mea, de a dori să facă bine tuturor, așa vei fi răsplătită. Tot răul este pentru cei care, putând, nu o fac. Aceste ORE sunt cele mai prețioase dintre toate, pentru că nu sunt altceva decât repetarea a ceea ce am făcut în cursul Vieții Mele muritoare și ceea ce continui să fac în Preasfântul Sacrament. Când aud aceste ORE ALE PĂTIMIRII MELE, aud însăși vocea Mea, însele rugăciunile Mele; în acel suflet văd Voința Mea, care este aceea de a vrea binele tuturor și de a repara pentru toți, iar Eu mă simt atras să locuiesc în el, pentru a putea face în el ceea ce face el însuși. Oh! Cât aș dori, chiar și un singur suflet dintr-un sat să facă aceste ORE ALE PĂTIMIRII MELE! M-aș auzi pe mine în fiecare sat, iar Dreptatea Mea, în mare parte indignată în aceste vremuri, ar rămâne parțial calmă.”

Adaug că, într-o zi făceam ORA în care Mama Cerească L-a înmormântat pe Isus, iar eu, o urmam îndeaproape pentru a-i ține companie în amara sa dezolare, pentru a o compătimi. Această [Oră] nu obișnuiam să o fac mereu, doar câteodată. Deci eram nehotărâtă dacă trebuie să o fac sau nu. Iar binecuvântatul Isus, cu toată iubirea, ca și cum m-ar fi rugat, mi-a spus: Fiica Mea, nu vreau să o omiți; o vei face din iubire pentru Mine, în onoarea Mamei Mele. Să știi că ori de câte ori o faci, Mama Mea se simte ca și cum ar fi în persoană pe pământ și ar repeta viața sa și prin urmare (simte) acea slavă și iubire, pe care mi-a dat-o Mie pe pământ; iar Eu simt ca și cum Mama Mea ar fi din nou pe pământ cu gingășiile sale materne, cu iubirea sa și cu toată slava pe care Ea Mi-a oferit-O. Așadar, te voi considera Mamă.”

Prin urmare, îmbrățișându-mă, am auzit că îmi spune taci, taci: „Mama Mea, Mama,” și îmi inspira ceea ce a făcut și suferit dulcea Sa Mamă în această ORĂ, iar eu o urmam. Și de atunci înainte nu am mai omis această Oră, ajutată de Harul Său. (Vol. 11, Octombrie 1914).

***

Făceam ORELE PĂTIMIRII, iar Isus, complăcându-se în întregime, mi-a spus: „Fiica Mea, dacă tu ai ști marea Mea complăcere pe care o simt văzându-te tot repetând mereu, tu ai fi fericită. Este adevărat că Sfinții Mei au meditat Patima Mea și au înțeles cât am suferit și s-au topit în lacrimi de compasiune, într-atât încât se simțeau mistuiți din iubire față de durerile Mele, dar nu așa continuu și mereu repetat și în această ordine. Astfel că pot spune că tu ești prima care Îmi dă această gust așa mare și special, meditând în tine oră după oră Viața Mea și ceea ce am suferit. Iar Eu Mă simt atât de atras, încât oră după oră îți dau mâncare și mănânc cu tine aceeași mâncare și fac împreună cu tine ceea ce faci tu.

   Dar să știi că te voi răsplăti abundent cu lumină nouă și cu haruri noi; chiar și după moartea ta, ori de câte ori se vor face pe pământ de către suflete aceste ORE ALE PĂTIMIRII, în Cer Eu te voi învălui cu o nouă lumină și slavă”. (Vol. 11, 4 Noiembrie 1914)

***

Continuând în starea mea obișnuită, adorabilul meu Isus s-a arătat în întregime înconjurat de o nouă lumină, care îi ieșea din interiorul Preasfintei Sale Umanități și îl înfrumuseța, în așa fel încât forma o viziune încântătoare și răpitoare. Eu am rămas surprinsă, iar El mi-a spus: „Fiica Mea, fiecare durere pe care am suferit-o, fiecare picătură de sânge, fiecare rană, rugăciune, acțiune, pas etc., a produs o lumină în Umanitatea Mea, pentru a Mă înfrumuseța, în așa fel că îi ținea răpiți pe toți Binecuvântații. Deci, pentru fiecare gând pe care îl are asupra Pătimirii Mele, pentru fiecare compătimire, reparare etc., sufletul nu face altceva decât să ia lumină din Umanitatea Mea, pentru a se înfrumuseța în asemănarea cu Mine. Așadar, un gând în plus asupra Pătimirii Mele va fi o altă lumină în plus, care îi va aduce o bucurie veșnică”. (Vol. 11, 23 Aprilie 1916).

***

Aflându-mă în obișnuita mea condiție, m-am trezit în afara mea și L-am găsit pe iubitul meu Isus, picurând sânge [din tot trupul], cu o coroană oribilă de spini pe cap. Mă privea cu dificultate printre spini și mi-a spus: Fiica Mea, lumea s-a dezechilibrat pentru că a pierdut gândul la Pătimirea Mele. [Ea] nu a găsit în întuneric lumina Pătimirii Mele care o lumina, cu care să-i făcându-i cunoscută Iubirea Mea și câte dureri Mă costă sufletele, putea să se îndrepte și să-L iubească pe Cel care a iubit-o cu adevărat; iar lumina Pătimirii Mele, îndrumând-o, ar fi prevenit-o în toate pericolele. În slăbiciune nu a găsit tăria Pătimirii Mele care ar fi susținut-o. În nerăbdare nu a găsit oglinda răbdării Mele, (în care privind) s-ar fi rușinat și și-ar fi făcut o datorie din a se domina pe sine însăși. În dureri (sufletul) nu a căutat confortul durerilor unui Dumnezeu, care susținându-le pe ale sale, îi insufla iubire pentru a suferi. În păcat nu a găsit Sfințenia Mea care, înfruntându-l, îi inspira ură față de păcat… Ah, în toate a predominat omul, deoarece s-a îndepărtat în toate de Acela care putea să-l ajute. Deci, lumea a pierdut echilibrul. A făcut ca un copil care nu a vrut să-și mai recunoască mama; ca un discipol care nerecunoscându-și învățătorul, nu a vrut să mai audă învățăturile sale, nici să învețe lecțiile sale. Ce se va alege de acest copil sau de acest discipol? [Ei] vor fi durere pentru ei înșiși, iar pentru societate, teroare și durere… Așa a devenit omul: teroare și durere, dar durere fără milă. Ah, omul decade, decade mereu, iar Eu deplâng cu lacrimi de Sânge!” (Vol. 11, 2 Februarie 1917).

***

Aflându-mă în obișnuita mea stare, mă contopeam în întregime în dulcele meu Isus, apoi mă revărsam toată în creaturi, pentru a-L da pe Isus în întregime tuturor; iar iubitorul meu Isus mi-a spus: „Fiica Mea, ori de câte ori făptura se contopește în Mine, dă o revărsare de Viață Divină tuturor ființelor umane, iar ele, în funcție de cum au nevoie, obțin efectul [Vieții Divine]: cine este slab obține tărie, cine este încăpățânat în greșeli primește lumină, cine suferă primește alinare și așa cu tot restul”.

Apoi m-am trezit în afara mea; mă aflam în mijlocul multor suflete – păreau să fie suflete din purgator și Sfinți – care au numit o persoană pe care o cunoșteam, moartă nu de mult, și îmi spuneau: „El se simte fericit văzând că nu există suflet care intră în Purgator, care să nu aibă amprenta ORELOR PĂTIMIRII, [fiind] ajutat și favorizat de aceste ORE să ocupe un loc sigur; și nu există suflet care să zboare în Paradis, să nu fie însoțit de aceste ORE ALE PĂTIMIRII. Aceste ORE fac să plouă din Cer rouă continuă pe pământ, în Purgator și până în Cer”.

Auzind acestea, spuneam în sinea mea: poate, iubitul meu Isus, pentru a-și păstra cuvântul dat, ar fi dat un suflet pentru fiecare cuvânt ale ORELOR PĂTIMIRII și face să nu fie suflet mântuit care să nu se folosească de aceste ORE.

   După [aceea] m-am întors în sinea mea și găsindu-L pe dulcele meu Isus, L-am întrebat dacă ar fi adevărat. Și El: „Aceste ORE sunt ordinea Universului și pun în armonie Cerul și pământul și Mă opresc să nu distrug lumea. Simt că pun în circulație sângele Meu, rănile Mele, iubirea Mea și tot ce am făcut, și curge peste toți pentru a-i salva. Și cum sufletele fac aceste ORE ALE PĂTIMIRII, simt că dau viață Sângelui Meu, rănilor Mele, nerăbdărilor Mele, pentru a mântui sufletele. Și auzind că se repetă Viața Mea, cum pot să obțină orice bine creaturile, dacă nu prin intermediul acestor ORE?… De ce ai dubii? Aceasta nu este problema ta, ci a Mea; tu ai fost instrumentul constrâns și slab”.(Vol. 12, 16 Mai 1917).

***

Continuând obișnuitele ORE ALE PĂTIMIRII, iubitorul meu Isus mi-a spus: „Fiica Mea, lumea stă într-un act continuu de a reînnoi Patima Mea, iar din moment ce imensitatea Mea învăluie totul, înăuntrul și în afara făpturilor, tot astfel, prin contact cu ele sunt constrâns să primesc cuie, spini, bice, disprețuiri, scuipături și tot restul, pe care le-am suferit în Patima [Mea] și chiar mai mult. Intrând în contact cu aceste suflete, care fac aceste ORE ALE PĂTIMIRII, simt că Mi se îndepărtează cuiele, se fărâmițează spinii, se calmează rănile, se îndepărtează scuipăturile; Mă simt răsplătit în bine pentru răul pe care Mi-l fac alții; iar Eu, simțind, că nu-Mi face rău contactul lor, ci bine, Mă sprijin din ce în ce mai mult pe ele.”

În plus, reîntorcându-se binecuvântatul Isus să vorbească despre aceste ORE ALE PĂTIMIRII, a zis: „Fiica Mea, să știi că, făcându-se aceste ORE, sufletul își însușește gândurile Mele și le face ale sale, își însușește cele mai intime fibre ale Mele și le face ale sale și, înălțându-se între Cer și Pământ, face aceeași misiune a Mea și, precum co-răscumpărător, spune împreună cu Mine: Ecce ego, mitte me (Iată-mă, trimite-mă pe mine); vreau să-ți [dau] reparări pentru toți, să-ți răspund pentru toți și să obțin binele pentru toți”.(Vol. 11, 6 Noiembrie 1914).

***

În această dimineață venind binecuvântatul Isus, mi-a spus: „Fiica Mea, crucile, mortificările și orice fel de cruce care se va cufunda în gândul Pătimirii Mele, pierde jumătate din asprime și din greutate”. Apoi, ca un fulger, a dispărut.

În timp ce făceam unele reparări și adorații în interiorul meu, El s-a întors și a adăugat: „Este atât de mare consolarea Mea când văd în tine tot ce am suferit în Umanitatea Mea cu multe secole înainte, pentru că orice lucru pe care l-am stabilit ca fiecare suflet să-l facă, a fost făcut mai întâi în Umanitatea Mea. Dacă sufletul corespunde, reface în el însuși ceea ce Eu am făcut pentru el; iar dacă nu corespunde la acestea, rămâne făcut doar în Mine, [iar] Eu simt o amărăciune de nedescris.” (Vol. 6, 5 Iunie 1905)

Adaug că mă gândeam în sinea mea la dulcea mea Mamă, iar Isus mi-a spus: „Fiica Mea, Mamei Mele dragi, nu i-a scăpat niciodată niciun gând din Patima Mea și, datorită intensității cu care o repeta, s-a umplut toată-toată, de Mine. Așa se întâmplă și cu sufletul: prin repetarea a ceea ce am suferit, se umple de Mine.”(Vol. 11, 24 Martie 1913).

***

Mă rugam pentru un suflet muribund cu o anumită teamă și neliniște, iar iubitorul meu Isus, venind, mi-a spus: „Fiica Mea, de ce te temi? Nu știi că pentru fiecare cuvânt din Patima Mea, pentru fiecare gând, compătimire, reparare, amintire a durerilor Mele, multe căi de comunicare, [așa cum electricitatea], se deschid între Mine și suflet și prin urmare, cu atâtea frumuseți diferite se împodobește sufletul? Ea a făcut ORELE PĂTIMIRII, iar Eu o voi primi ca pe o fiică a Pătimirii Mele, îmbrăcată cu Sângele Meu și împodobită cu Rănile Mele. Această floare a crescut în inima ta, iar Eu o binecuvântez și o primesc în a Mea, ca pe o floare preferată”.Iar în timp ce spunea aceasta, din inima mea se desprindea o floare care își lua zborul spre Isus.” (Vol. 12, 12 Iulie 1918).

***

Mă gândeam la Patima dulcelui meu Isus, deci venind, mi-a spus: „Fiica Mea, ori de câte ori sufletul se gândește la Patima Mea, își aduce aminte de ceea ce am suferit, sau Mă compătimește, se reînnoiește în el însușirile durerilor Mele; sângele Meu vine să-l inunde și rănile Mele intră în acțiune pentru a-l vindeca, dacă este rănit, sau pentru a-l înfrumuseța dacă este sănătos și toate meritele Mele pentru a-l îmbogăți. Mișcarea pe care o face este surprinzătoare; este ca și cum ar depozita [ca la bancă] tot ce am făcut și suferit, fiind răsplătit dublu. De aceea, tot ce am făcut și suferit stă într-un act continuu pentru a se dărui omului, precum soarele strălucește mereu pentru a da lumină și căldură; [tot așa] faptele Mele nu sunt predispuse să se termine. Numai sufletul să vrea, iar de câte ori vrea, primește rodul Vieții Mele. Astfel, dacă își aduce aminte de douăzeci, de o sută, de o mie de ori de Patima Mea, cu atât mai mult se va bucura de efectele Sale. Dar cât de puțini sunt aceia care o prețuiesc!

Cu tot binele Pătimirii Mele, se văd suflete slăbite, oarbe, surde, mute, șchioape, cadavre vii care provoacă silă. De ce? De ce Patima Mea este lăsată în uitare? Durerile Mele, rănile Mele, sângele Meu sunt forța care îndepărtează slăbiciunile, lumina care dă vederea orbilor, limba care dezleagă limbile și deschide auzul, calea care îndreaptă șchiopii, viața care învie morții… Toate remediile, care sunt necesare omenirii, sunt în Viața și Patima Mea, dar creaturile disprețuiesc medicamentul și nu se îngrijesc de remedii; și de aceea, cu toată Răscumpărarea Mea, se vede că starea omului se degradează, ca și cum ar suferi de tuberculoză incurabilă. Dar ce Mă îndurerează și mai mult este să văd persoane religioase, care se obosesc pentru obținerea de doctrine, de speculații, de povești, iar despre Patima Mea (nu vor să știe) nimic; astfel că, Patima Mea este de multe ori înlăturată din biserici, din gura preoților, astfel că vorbirea lor este fără lumină, iar popoarele rămân mai private [de meritele Pătimirii] decât la început.” (Vol. 13, 21 Octombrie 1921).

***

Făceam ORELE PĂTIMIRII, iar binecuvântatul Isus mi-a spus: „Fiica Mea, în cursul Vieții Mele muritoare mii de îngeri curtau Umanitatea Mea și adunau tot ce făceam: cuvintele, faptele, pașii, chiar și suspinele, durerile, picăturile Sângelui Meu, pe scurt, totul. Erau îngerii numiți în custodia Mea, ca să-Mi dea onoare, ascultători la toate indicațiile Mele; coborau și se înălțau la Cer, pentru a duce Tatălui ceea ce făceam Eu. Așadar, acești îngeri au o misiune specială: atunci când sufletul își amintește de Viața Mea, de Patima Mea, de rugăciunile Mele, vin în jurul acestui suflet și adună cuvintele sale, rugăciunile sale, compătimirile pe care Mi le face, lacrimile sale, ofertele sale, le unesc cu ale Mele și le aduc înaintea Maiestății Mele, pentru a-Mi reînnoi gloria propriei Mele Vieți. Este atât de mare atenția îngerilor, încât cu reverență ascultă ceea ce spune sufletul și se roagă împreună cu el… De aceea sufletul trebuie să facă aceste ORE cu atenție și respect, gândind că îngerii iau de pe buzele lui și repetă lângă el ceea ce zice!”

Apoi a adăugat: „La multele amărăciuni pe care Mi le dau creaturile, aceste ORE, sunt mici înghițituri dulci pe care sufletele Mi le dau; dar, în comparație cu multele înghițituri amare pe care le primesc, sunt prea puține cele dulci. De aceea mai multă difuzare, mai multă difuzare [răspândire]!” (Vol. 11, 13 Octombrie 1916).

***

Eram tristă din cauza absenței dulcelui meu Isus; iar dacă vine, în timp ce respir un pic de viață, rămân și mai tristă văzându-L mai trist decât mine, deoarece nu vrea să audă, să se calmeze, pentru că făpturile Îl constrâng și îi smulg alte flageluri. Dar în timp ce flagelează, deplânge soarta omului și aproape că se ascunde în interiorul Inimii, pentru a nu vedea ceea ce suferă omul… Se pare că nu se poate trăi în aceste vremuri triste și totuși pare că este [abia] începutul. Așadar, stând îngândurată de soarta mea dură și tristă, trebuind să tot stau mereu, în absența Lui, dulcele meu Isus a venit și punând brațul în jurul gâtul meu, mi-a spus:

„Fiica Mea, nu mări durerile Mele îngândurându-te. Deja sunt prea multe. Eu nu Mă aștept la asta de la tine, dimpotrivă, vreau să-ți însușești durerile Mele, rugăciunile Mele, pe Mine în întregime, astfel ca să pot găsi un alt Eu însumi, în tine. În aceste vremuri vreau mare satisfacție și numai cine Mă însușește pe Mine însumi poate să-Mi dea. Și ceea ce a găsit Tatăl în Mine, adică slavă, complăcere, iubire, satisfacții întregi perfecte, pentru binele tuturor, Eu vreau să le găsesc în aceste suflete, care, să-Mi fie egale ca și cum ar fi mai mulți Isus. Iar aceste intenții trebuie să le repeți în fiecare ORĂ A PĂTIMIRII, pe care o faci, în fiecare acțiune și în toate; iar dacă Eu nu găsesc satisfacțiile Mele, ah, pentru lume este sfârșitul, flagelurile vor ploua puhoi! Ah, fiica Mea, ah, fiica Mea…!” (Vol. 11, 9 Decembrie 1916)

7. Cum funcționează aceste ceasuri? În ce mod se pot face aceste ore ale pătimirii?

O metodă este aceea de a medita în fiecare zi o ORĂ, citind-o singuri, în familie sau cu alții. Așa, în timp de 24 de zile, se completează cele 24 de ORE. Un ceas bun nu se oprește niciodată; viața nu se oprește niciodată.

            O altă metodă ar fi aceea de a forma grupuri de câte patru, opt, douăsprezece sau până la douăzeci și patru de persoane, care pot fi chiar și familii, fiecare dintre acestea [trebuie] să se implice cu seriozitate să facă una din aceste ORE, aceea care îi este încredințată, iar aceasta pentru o anumită perioadă de timp, înainte de a schimba ORA. Un ceas bun indică toate ORELE, nu sare niciuna…

Apoi, a treia metodă este aceea de a face în fiecare zi cel puțin o ORĂ, care ar fi aceea a momentului din zi; și ar fi de dorit să ajungem la o asemenea familiaritate cu ORELE PĂTIMIRII, asimilându-le, încât să le putem urma în minte în conținutul lor, pe tot parcursul zilei.

A „face” o ORĂ A PĂTIMIRII, înseamnă să o citim cu atenție, meditând-o, contemplând-o, făcând-o rugăciune și viață proprie… Da, pentru că nu este o meditație generică a Pătimirii, pe care fiecare o face cum poate – considerând ca exemplu, misterele dureroase ale Sfântului Rozariu – ci este un mod concret și specific, inspirat din iubirea lui Isus, de a ne identifica, înainte de toate, cu Voința Divină și de a retrăi în mod continuu, fără întrerupere, Viața Sa interioară și tot ce a făcut El în cursul Pătimirii Sale.

Fiecare ORĂ ocupă puține minute; unele mai puține, iar altele mai multe. O lectură calmă și atentă ocupă în medie mai puțin de o jumătate de oră; una pot fi mai lungă [decât alta]. Orele, în general cele de noapte sunt mai dificil de meditat la timpul indicat și pot fi mutate în alte momente.

Este important totuși ca angajamentul asumat să fie menținut în fiecare zi. Când o persoană se implică să facă o anumită ORĂ, pentru o anumită perioadă de timp, nu trebuie să se preocupe cu gândul: „dar mereu aceeași ORĂ?”, deoarece, dacă se face cu atenție și cu o iubire cuvenită, niciodată nu o să fie la fel; apoi este potrivit să o exercităm în mod constant pentru a o face mereu, neținând cont de altceva decât (de faptul) că îi ținem companie Domnului nostru. Și după un anumit timp, când se vede CEASUL funcționează, atunci se poate trece să se facă și alte ORE. Așadar se înțelege, „că nu este ceva de citit” și gata, nici măcar nu este un exercițiu de devoțiune sau de evlavie în plus, ci este vorba de educarea unei vieți: Viața interioară pe care a trăit-o Isus. În acest mod, va ajunge momentul, în care, în afară de acel spațiu de lectură, de acele reparări și de actele interioare ale lui Isus, [aceste meditații] vor umple mintea și inima pentru tot restul OREI și al zilei, în timp ce se fac alte lucruri sau se vorbește cu alte persoane. Atunci vom simți, puțin câte puțin, că Isus trăiește în noi, nu doar viața noastră, ci practic Viața Sa.

Anunț

ORELE PĂTIMIRII sunt rugăciunile Luisei; din acest motiv ea a scris la persoana I, singular, feminin, (terminația adjectivelor etc.) deci, chiar dacă sunt rugăciuni pentru toți, trebuie să ținem cont și de personalitatea ei, pentru că multe expresii și modurile de a-L trata pe Isus, sunt ale ei proprii, deoarece ea este Mireasa. În afară de aceasta, cuvintele lui Isus nu ar fi fost spuse literalmente de El (cum sunt redate, în schimb în „Jurnal”), ci împlinite de Luisa în adâncul sufletului ei.

Fragmente (și unele ORE întregi) care sunt originalele Luisei, cu certitudine, sunt între parantezele pătrate. Restul a fost luat din a cincea ediție, publicată de Don Benedict Calvi.


[1] Din predica al S. E. Monseniorului Carata pe 23.01.1991 în Biserica Sfântului Dominic din Corato.

[2] Astăzi canonizată.

[3] „Compatibil”, adică, sufletul devine co-răscumpărător.

[4] Este prima dată când menționează că sunt scrise.