A XX-a oră (12:00-13:00) – Prima oră de agonie pe cruce. Primul cuvânt al lui Isus

  Răstignitul meu Bine, Te văd pe Cruce ca pe tronul Tău triumfal, în actul de a cuceri totul și toate inimile, și de a le atrage atât de mult la Tine, încât să se facă simțită pentru toți puterea Ta supra-omenească… Natura, îngrozită de atât de multe josnicii, se prosternă înaintea Ta și așteaptă în liniște un cuvânt de-al Tău, ca să-Ți dea onoare și să recunoască stăpânirea Ta. Soarele plângător își retrage lumina, neputându-Ți susține vederea, prea dureroasă. Iadul simte teroarea și așteaptă în tăcere; astfel că totul este tăcere… Străpunsa Ta Mamă și fideli Tăi cu toții sunt muți, împietriți [de această] vedere, vai, prea dureroasă a Umanității Tale despicate și dislocate, și așteaptă în tăcere, un cuvânt de-al Tău.

Însăși Umanitatea Ta, care zace într-o mare de durere, între spasmele cumplite ale agoniei, este tăcută, dar se teme că de la o răsuflare la alta Tu ai să mori… Ce poate fi mai mult? Înșiși perfizii iudei, înșiși nemiloșii călăi, care cu puțin timp în urmă Te ultragiau, Te batjocoreau, Te numeau impostor și răufăcător și chiar înșiși tâlharii care Te insultau, toți tac și amuțesc. Remușcarea îi cuprinde și, dacă încearcă să-Ți adreseze o insultă, aceasta moare pe buzele lor.

Dar, pătrunzând în interiorul Tău, văd că Iubirea Ta se revarsă, Te sufocă și nu o poți conține și, constrâns de Iubirea care Te chinuie mai mult decât durerile, cu vocea puternică și înduioșătoare vorbești, fiind Dumnezeu, ridici ochii Tăi muritori către Cer și exclami: „Tată, iartă-i pe ei că nu știu ce fac Și din nou Te închizi în tăcere, cufundat în dureri neînchipuite. Răstignitule Isus, este posibil atât de multă iubire? Ah, după atât de multe dureri și insulte, primul Tău cuvânt este de iertare, scuzându-ne înaintea Tatălui de atâtea păcate! Ah, acest cuvânt îl faci să coboare în fiecare inimă după [comiterea] păcatului, și ești Tu primul care oferi iertarea! Dar câți o resping și nu o acceptă! Atunci Iubirea Ta ajunge la nebunie, căci Tu, nerăbdător, vrei să dai tuturor iertarea și sărutul păcii…

  La cuvântul Tău, iadul tremură și te recunoaște ca Dumnezeu; natura și toți rămân impresionați și recunosc Divinitatea Ta, Iubirea Ta inepuizabilă și așteaptă tăcuți să vadă unde ajunge ea. Și nu este doar vocea Ta, ci și sângele Tău, rănile Tale, care strigă fiecărei, inimi după păcatul [comis]: „Vino în brațele Mele, că te iert, iar sigiliu iertării este prețul Sângelui Meu!”.

O, adorabilul meu Isus, repetă acest cuvânt la câți păcătoși se află în lume, imploră milostivire pentru toți, oferă tuturor meritele infinite al preaprețiosului Tău Sânge; pentru toți, o, bune Isuse, continuă să calmezi Dreptatea Divină și dă harul oricui se află în actul de a ierta și nu simte puterea.

Isuse al meu, Răstignitule adorat, în aceste trei ore de foarte amară agonie, Tu vrei să împlinești totul. În timp ce stai tăcut pe cruce, văd în interiorul Tău că vrei să dai satisfacție Tatălui, în toate, Îi mulțumești pentru toți, satisfaci Tu pentru toți, ceri iertare pentru toți și pentru toți obții harul ca niciodată să nu Te mai ofenseze; și pentru a obține aceasta de la Tatăl, recapitulezi toată Viața Ta, din primul moment al Întrupării Tale până la ultima respirație. Isuse al meu, Iubire nesfârșită, lasă-mă ca și eu să recapitulez toată Viața Ta cu Tine și cu nemângâiata Mamă.

Recapitulăm viața și durerile lui Isus

  1.  Dulcele meu Isus, Îți mulțumesc: pentru spinii care au străpuns adorabilul Tău Cap, pentru Sângele pe care L-ai vărsat, pentru loviturile care Ți-au fost date peste cap, pentru părul pe care Ți l-au smuls… Îți mulțumesc: pentru cât bine ai făcut și ai obținut pentru toți, pentru luminile și bunele inspirații pe care ni le-ai dat și de câte ori ne-ai iertat păcatele făcute cu gândul din mândrie, orgoliu și propria stimă. O, Isuse, Îți cer iertare, în numele tuturor, pentru fiecare dată când Te-am încoronat cu spini, pentru Sângele pe care Te-am făcut să-L verși din Preasfântul Tău cap, pentru fiecare dată când n-am corespuns inspirațiilor Tale. Pentru toate aceste dureri pe care le-ai suferit, Te rog, să ne dai harul de a nu mai păcătui niciodată cu gândul; în sfârșit Îți ofer tot ce ai suferit în Preasfântul Tău cap, pentru a-Ți da toată slava pe care ar fi trebuit să Ți-o dea făpturile, dacă și-ar fi folosit bine inteligența lor.
  2.  O, Isuse, ador Ochii Tăi Preasfinți și, Îți mulțumesc pentru lacrimile și Sângele pe care L-ai vărsat din cauza înțepăturilor groaznice ale spinilor, pentru insultele, disprețuirile și batjocurile suportate în toată Patima Ta. Îți cer iertare pentru toți cei care se folosesc de vedere, pentru a Te ofensa și ultragia și, Te rog, pentru durerile suferite în ochii Tăi Preasfinți, să ne dai harul de a nu Te mai ofensa cu priviri rele. Îți ofer tot ce ai suferit în ochii Tăi Preasfinți, pentru a-Ți da toată slava pe care făpturile ar fi trebuit să Ți-o ofere, dacă privirile lor ar fi fost îndreptate doar spre Cer și Te-ar privi doar pe Tine, o, Isuse.
  3.  Ador Urechile Tale Preasfinte și Îți mulțumesc pentru cât ai suferit, în timp ce nelegiuiții pe Calvar Te asurzeau cu urlete și insulte. Îți cer iertare în numele tuturor pentru câte discursuri rele se ascultă și Te rog [fă] să se deschidă urechile tuturor oamenilor la adevărurile veșnice, la vocea Harului, ca nimeni să nu Te ofenseze cu simțul auzului. Îți ofer tot ce ai suferit în Auzul Tău Preasfânt, pentru a-Ți da toată slava pe care făpturile ar fi trebuit să Ți-o ofere, dacă ar fi folosit cu sfințenie acest simț.
  4.  Ador și sărut, o, Isuse al meu, Fața Ta Preasfântă și Îți mulțumesc pentru cât ai suferit din cauza scuipăturilor, palmelor și batjocurilor primite și de câte ori Te-ai lăsat călcat în picioare de dușmanii Tăi. Îți cer iertare, în numele tuturor, de câte ori avem curajul să Te ofensăm, rugându-Te ca pentru aceste palme și scuipături, să faci ca Dumnezeirea Ta să fie recunoscută de toți, lăudată și slăvită; ba chiar, o, Isuse, eu însămi vreau să merg în  toată lumea, să reunesc toate vocile făpturilor și să le schimb în la fel de multe acte de laude, iubire și  adorație, și vreau să-Ți aduc toate inimile creaturilor, astfel ca Tu să le dai tuturor Lumină, Adevăr și Iubire și să compătimească Persoana Ta Dumnezeiască. Și, în timp ce-i vei ierta pe toți, Te rog, să nu permiți ca cineva să Te mai ofenseze, dacă ar fi posibil chiar și cu prețul sângelui meu. În sfârșit, Îți ofer tot ce ai suferit în Preasfânta Ta Față, pentru a-Ți da toată slava pe care făpturile ar fi trebuit să Ți-o ofere, dacă niciunul nu ar fi îndrăznit să Te ofenseze.
  5.  Ador Preasfânta Ta gură și Îți mulțumesc pentru primele Tale gângureli, pentru laptele pe care L-ai supt, pentru fiecare cuvânt pe care L-ai spus, pentru sărutările pe care Le-ai dat Mamei Tale Preasfinte, pentru tot ce ai mâncat, pentru amărăciunea fierii, pentru setea arzătoare pe care ai suferit-o pe cruce și rugăciunile pe care le-ai înălțat Tatălui. Îți cer iertare pentru câte murmurări și discursuri rele și lumești fac făpturile și pentru câte blasfemii spun. Vreau să-Ți ofer discursurile Tale sfinte pentru a repara discursurile lor care nu sunt bune, mortificarea gustului Tău, pentru a repara lăcomia lor și toate ofensele pe care Ți le aduc prin folosirea rea a limbii; și tot ce ai suferit în Preasfânta Ta gură, pentru a-Ți da toată slava pe care ar fi trebuit să Ți-o ofere făpturile, dacă nu ar fi îndrăznit să Te ofenseze cu simțul gustului și cu exagerările limbii.
  6.  O, Isuse, Îți mulțumesc pentru toate și, în numele tuturor, Îți înalț un imn infinit de mulțumire veșnică; vreau să-Ți ofer tot ce ai suferit în Preasfânta Ta Persoană, pentru a-Ți da toată slava pe care ar fi trebuit să Ți-o ofere toate făpturile, dacă și-ar fi uniformizat viața lor cu a Ta.
  7.  Îți mulțumesc, o, Isuse, pentru cât ai suferit în Umerii Tăi Preasfinți, pentru câte lovituri ai primit, pentru câte răni ai lăsat să Ți se deschidă pe Trupul Tău Preasfânt și pentru cât Sânge ai vărsat. Îți cer iertare, în numele tuturor, ori de câte ori ești ofensat, de dragul confortului cu plăceri interzise și rele. Îți ofer dureroasa Ta biciuire pentru a repara toate păcatele comise cu diferite simțuri; atașamentul la propriile gusturi, la plăcerile sensibile, ale propriului eu, la toate satisfacțiile naturale și Îți ofer tot ce ai suferit în umerii Tăi Preasfinți, pentru a-Ți da toată slava pe care făpturile ar fi trebuit să Ți-o ofere, dacă, în toate, ar fi încercat să-Ți facă pe plac doar Ție și să se refugieze la umbra protecției Tale divine.
  8.  Isuse al meu, sărut Piciorul Tău stâng și Îți mulțumesc pentru câți pași ai făcut în timpul vieții Tale muritoare și de câte ori ți-ai obosit sărmanele Tale membre, pentru a merge în căutarea de suflete spre a le conduce la Inima Ta. Îți ofer toate acțiunile Tale, mișcările și patimile, vrând să-Ți dau reparare pentru toate și pentru toți. Îți cer iertare pentru cei care nu lucrează cu intenție dreaptă. Unesc acțiunile mele cu ale Tale pentru a le diviniza și Ți le ofer unite cu toate faptele pe care le-ai făcut cu Preasfânta Ta Umanitate în Voința Ta Divină, pentru a-Ți da toată slava pe care ar fi trebuit să Ți-o ofere creaturile, dacă ar fi lucrat cu sfințenie și cu scopuri drepte.

  Îți sărut, o, Isuse, Piciorul drept și Îți mulțumesc pentru cât ai suferit și suferi pentru mine, în special în această oră în care stai atârnat pe cruce. Îți mulțumesc pentru sfâșietoarea acțiune pe care o provoacă cuiele în rănile Tale, care se despică tot mai mult din cauza greutății Trupului Tău Preasfânt. Îți cer iertare pentru toate neascultările și revoltele pe care le fac făpturile și Îți ofer durerile Preasfintelor Tale Picioare pentru a repara aceste ofense, și pentru a-Ți da toată slava pe care făpturile ar fi trebuit să Ți-o ofere dacă în toate ar fi fost supuse Ție.

  •  O, Isuse al meu, sărut Mâna Ta stângă și Îți mulțumesc pentru cât ai suferit pentru mine, de câte ori ai calmat Dreptatea Divină, satisfăcând pentru toți… Sărut Mâna Ta dreaptă și Îți mulțumesc pentru cât bine ai făcut și faci pentru toți; în special Îți mulțumesc pentru opera Creației, a Răscumpărării și a Sfințeniei… Îți cer iertare în numele tuturor, ori de câte ori am fost nerecunoscători pentru toate binefacerile Tale și pentru atât de multe fapte pe care le-am făcut fără o dreaptă intenție. Ca reparare pentru toate aceste ofense, vreau să-Ți ofer toată desăvârșirea și sfințenia lucrărilor Tale, pentru a-Ți da toată acea slavă pe care ar fi trebuit să Ți-o ofere creaturile, dacă ar fi corespuns la toate aceste binefaceri.
  •  O, Isuse al meu, sărut Preasfânta Ta Inimă și Îți mulțumesc pentru cât ai suferit, dorit și plin de zel din iubire pentru toți și pentru fiecare în parte. Îți cer iertare pentru atât de multe dorințe rele, pentru atât de multe sentimente și tendințe care nu sunt bune, și pentru atât de mulți, o, Isuse, care pun Iubirea Ta pe al doilea loc după iubirea creaturilor. Și pentru a-Ți da toată slava pe care aceștia  Ți-au refuzat-o, Îți ofer tot ce a făcut și continuă să facă Inima Ta prea adorată.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s